Raniji istoričari su govorili da su je Sloveni doneli sa sobom u ovom originalnom obliku pa je kasnije preinačena u "krvnu osvetu"

Meni to baš nije ubedljivo objašnjenje mada je takav slučaj bio između Slovena i Avara.
Posle nekih pljački Sloveni su poslali delegaciju Avarima za podelu plena Avari su ih posekli.
Kasnije u prvim prodorima na Balkan od strane Slovena,Avari su poslali svoje izaslanike po "harač".
Sloveni su ih posekli do jednoga.
Šta vi mislite o tome?