Priznajem da ja o tibetanskoj astrologiji ne znam skoro ništa. Lama koji me je inicirao u karma kagyu tradiciju tibetanskog budizma nije bio voljan da o tome govori, a jednom kad smo sreli Dalaj Lamine lekare koji takodje znaju astrologiju ni oni nisu bli voljni da pričaju puno o tome. Juče sam konačno uspeo da dobijem par knjiga o tibetanskoj astrologiji i prilično sam se iznenadio. Naravno, osnov je u indijskoj astrologiji, ali ima i znatan upliv kineske filosofije, recimo ono što sam ja prelistavaljem video jesu i neki rasporedi trigrama iz Ji Djinga koji su tu ubaceni. Tamo to zovu 8 parkha. Prilično čudna astrologija sa puno još čudnijih reči, piše se dosta o kalačakri, o ralunanju prošlih i budućih inkarnacija, o izračunavanju životne energije, o tirualima vezanim za 5 ličnih moći i sl. Knjge su naravno prilično informativne i ne idu bap nešto u dubinu, pa me interesuje da li nekog interesuje tibetanska astrologija i zna li nešto o njoj što bi mogao da podeli sa nama?