Predlog za kupovinu digitalnog foto aparata do 350 evra