tema je, nadam se, svima jasna...

započeću je jednom od aktuelnih i verovatno većini već poznatoj vesti iz ove oblasti:

29.12.2009. godine je u služenom glasniku objavljen zakon o dopunama zakona o prometu nepokretnosti koji će stupiti na snagu 8 dana po objavljivanju.
navedenim dopunama je predviđeno da službeno lice koje vrši overu ima pravo i obavezu da odbije overavanje potpisa na ugovoru o prometu nepokretnosti ukoliko, na osnovu evidencije koja će se voditi o ugovorima o prometu nepokretnosti, utvrdi da je prethodno već izvršena overa na ugovoru o prometu iste nepokretnosti u kome je prodavac bio isto lice. na odluku o odbijanju ugovarači imaju pravo žalbe sudiji.
ugovor o prometu nepokretnosti će, dalje, biti moguće overiti samo u osnovnom sudu na čijoj se teritoriji nekretnina nalazi.

dopune zakona donete su radi sprečavanja višestrukih prodaja istih nepokretnosti i prevara građana kojih je bilo u nemalom broju...