Hocu da formiram grupu od 5 do 10 sposobnih, elokventnih, energičnih ljudi radi posredovanja u marketing oblasti. To podrazumeva pronalaženje firmi i preduzeća koja žele reklamu, sa jedne strane, a sa druge povezivanje sa medijskim kućama radi distribucije njihovog reklamnog prostora. Kada se okupi dovoljan broj ljudi koji su zainteresovani, sledi prijava ortačkog društva i rad. Ideje, pitanja i slično šaljite direktno na:

valiantpanter@yahoo.co.uk