Srbiji još nije ni overena kandidatura za ulazak u Evropsku uniju, a beogradski kladioničari su već izbacili kvote sa njenim šansama da se nađe u krugu zemalja koji su deo evropske porodice. Sudeći po njima, najrealnija godina za članstvo u EU je 2019, ali i u domaćoj javnosti često pominjana 2014. Političari koji su deo vladajuće koalicije juče nisu bili radi da iznose svoje prognoze, dok su predstavni

Kvote za ulazak u EU
Godina kvota
2010. 100
2011. 70
2012. 30
2013. 12
2014 5
2015. 6
2016. 6
2017. 7
2018. 9
2019. i kasnije 4,5
Period
Do 31. 12. 2015. 1,9
Od 1. 1. 2016. 1

http://www.blic.rs/politika.php?id=127085