Кад се укључи камера одмах се искључује Скајп.

Без укључене камере ради перфектно.