Ajde pišite svi vi koji ste daleko od Srbije o kulturi,običajima,tradiciji,religijama....
pa i materijalnoj kulturi...ljudi,tamo gde živite, pre svega,tzv.domorodačkog stanovništva.
Možete dati i zanimljive sajtove o ovome i sl.
Pozdrav!