Usvojeni zakoni o smanjenju zaposlenih u administraciji
Vesti - Srbija | Tanjug | 11 decembar 2009
...
Poslanici republičkog parlamenta usvojili su danas zakone o odredjivanju maksimalnog broja zaposlenih u republičkoj i lokalnoj administraciji, prema kojima će bez posla u republičkoj administraciji ostati 2.224, a u lokalnoj 5.648 ljudi.
Zakonom o odredjivanju maksimalnog broja zaposlenih u republičkoj administraciji predvidjeno je da maksimalan broj zaposlenih na neodredjeno vreme ne može biti veći od 28.400.

Trenutno je u republičkoj administraciji, kako je navedeno, zaposleno na neodredjeno vreme 30.624 lica, a novim zakonom se predvidja njihovo smanjenje za 2.224, odnosno za 7,26 odsto.

Tim zakona se smanjuje i broj zaposlenih na odredjeno vreme, lica angažovanih po ugovorima o privremenim i povremenim poslovima, ugovorima o delu, preko omladinske i studentske zadruge, i to maksimalno na 10 odsto od broja zaposlenih na neodredjeno vreme.

Trenutno broj zaposlenih na odredjeno vreme (izuzev pripravnika) i angažovanih lica po svim osnovama je oko 3.400, a zakon odredjuje smanjenje tog broja za 560.

Zakonom o maksimalnom broju zaposlenih u lokalnoj administraciji predvidjeno je da se broj stalno zaposlenih smanji za 15 odsto, tako da će bez posla ostati 5.648, od ukupno 37.789 zaposlenih.

Osnovni kriterijum za utvrdjivanje maksimalnog broja zaposlenih je četiri zaposlena činovnika na 1.000 stanovnika, a oni koji ostanu bez posla dobiće otpremninu i naknadu za nezaposlene.

Ta dva zakona će stupiti na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku".

Poslanici su usvojili i Zakon o izmenama i dopunama Zakona o državnim službenicima, kojim se utvrdjuju kontrola rada državnih službenika, kao i podsticajne mere za stimulisanje njihovog usavršavanja.

Novim zakonskim rešenjima, pored mere prestanka radnog odnosa državnom službeniku, čiji je rad ocenjen nezadovoljavajućim, za državne službenike čiji je rad u postupku vanrednog ocenjivanja ocenjen zadovoljavajućim uvodi se mera premeštaja na radno mesto razvrstano u neposredno nižem zvanju ili se, ukoliko takvo radno mesto ne postoji, utvrdjuje platni razred sa neposredno nižim koeficijentom.

Takva zakonska mogućnost propisuje se i kao disciplinska kazna zbog povrede radne dužnosti.

Usvajanje zakona će, kako se navodi u obrazloženju, doprineti reformama službeničkog sistema, merama racionalizacije državne uprave i smanjenju rashoda republičke administracije.