Trebao bi literaturu o ovoj problematici na srpsakom. Od pomoci je i dobra knjiga na engleskom