http://www.blic.rs/vojvodina.php?id=124800

POSLE STEČAJA FIRME „KRIVAJA“ U BAČKOJ TOPOLI
Prodali i osnovnu školu!


Bačka Topola - Osnovna škola „Vuk Karadžić“ iz Krivaje, koja je 1965. godine podginuta na imanju Poljoprivrednog dobra a koje je nosilo ime ovog mesta, posle privatizacije postala je vlasništvo farme „Selakovac“ iz Slatine u Hrvatskoj. Trinaest nastavnika i 218 roditelja učenika iz mesta u blizini Bačke Topole strahuju da će ih novi vlasnik izbaciti iz školske zgrade. Među učenicima je i 46 mališana sa posebnim potrebama.

Za zabrinutost postoji realna osnova jer su predstavnici hrvatske firme zgradu škole stavili pod hipoteku, tražeći od benke kredit od dva miliona evra. Meštani Krivaje saznali su da je škola privatizovana tek kada je banka pozvala Anđelku Kosović, direktoricu škole, da kao korisnik zgrade, na koju je stavljena hipoteka, potpiše ugovor.
Direktorica Kosović je to odbila i odmah sazvala Školski odbor i Savet roditelja, koji su formirali Komisiju za obranu školske zgrade. Radmila Dimitrijević, direktor „Krivaje“ u vreme kada je škola podignuta, navodi da je opština trebalo da radnicima ove firme isplati četiri plate, ali detalja se ne seća, a dokumentacija je uništena.
Nakon stečaja u oktobru 2004. godine „Krivaju“ je prvo kupila „Agrokooperacija“ iz Bačke Topole. Pošto je škola bila u stečajnoj masi, uneta je u ugovor o kupoprodaji. Opština je pokušala da spreči prodaju zgrade, ali je sudski postupak obustavljen.
Ilona Stajić, predsednica Trgovinskog suda u Subotici, kaže da čitavo naselje Krivaja i škola dele su sudbinu Poljoprivrednog dobra, ali niko nije očekivao da će i škola postati deo privatizacije.
- Kupac je na javnoj aukciji kupio sve osim dugova, a škola i Dom kulture, pre uvođenja stečaja, nisu izuzeti iz imovine „Krivaje“ - kaže Ilona Stajić.