Instalacija SMF Foruma

1.Da bi instalirali SMF forum prvo ga morate skinuti sa zvanicnogsajta.
Kod:
www.simplemachines.org/
2.Otpakujte SMF Forum (ako je arhiviran), i uploadujte ga na server.
3.Napravite sql bazu. Obicno imate na serveru samo je treba definisati.
4. Postavite chmod 777 na sledece fajlove i direktorijume: (U konzoli FTP klijenta kucate: chmod 777 imefajla odnosno chmod 777 imedirektorijuma)
attachments
avatars
Packages
Packages/installed.list
Packages/server.list
Smileys
Themes
agreement.txt
Settings.php
Settings_bak.php
Kada ste uploadovali instalaciju sad je pokrenite na sledeci nacin:
Kod:
www.vassajt.vasdomen/install.php

Popunite polja:
Forum name: Ovo je ime vašeg foruma, na pr.: "Moj Forum".
Forum URL: Ovo je URL do vašeg foruma bez poslednje '/'!. U najve?em broju slu?ajeva, možete da ostavite podrazumevanu vrednost u polju - ona je uglavnom ta?na.
Gzip Output: Kompresuje izlaz da bi sa?uvao bandwidth. Ova funkcija ne radi pravilno na svim serverima ali vam može sa?uvati dosta bandwidth-a.
Database Sessions: Ova mogu?nost je uglavnom najbolja jer ?ini sesije nezavisnijim.
UTF-8 Character Set: Koji ce character set koristiti forum. Selektujte to, koristice vam.
Allow Stat Collection: Procenite da li zelite da omogucite kompaniji Simple Machines LLC da dobijaju statisticke podatke od vas.

MySQL Server Settings
MySQL server name: Ovo je skoro uvek localhost - pa, ako ne znate, pokušajte localhost.
MySQL username: Unesite korisni?ko ime koje ?e se koristiti za povezivanje na vašu MySQL bazu podataka. Ako ne znate, probajte da upišete korisni?ko ime vašeg ftp naloga - u najve?em broju slu?ajeva, podaci su isti.
MySQL password: Unesite lozinku koje ?e se koristiti za povezivanje na vašu MySQL bazu podataka. Ako je ne znate, probajte da upišete lozinku vašeg ftp naloga.
MySQL database name: Unesite ime baze podataka u koju želite da SMF smešta svoje podatke. Ako ova baza podataka ne postoji, instaler ?e pokušati da je napravi.
MySQL table prefix: Prefiks za svaku tabelu u bazi. Ne instalirajte dva foruma sa istim prefiksom! Ova vrednost vam dozvoljava da imate višestruke instalacije u jednoj bazi podataka.

Kliknite Proceed!

Ovde se unose vasi podaci Korisnicko ime koje hocete,Sifra,....


Ne znam ko je autor ovog tutorijala, imam ga dugo pa ako neko zna, neka me obavesti preko PP-a.