http://www.dw-world.de/dw/function/0,,82218_cid_4943000,00.html http://www.france24.com/en/20091209-france-helios-europe-spy-satellites-musis-usa-military-space-domination EU je prekinula dugogodišnju rusko američki monopol u nadzoru planete preko špijunskih satelita,sada je EU ušla u elitno društvo uz bok SAD-a i Rusije.Japan je u Svemir lansirao svoju novu raketu sa špijunskim satelitom. Kako je potvrdio glasnogovornik vlade u Tokiju, satelit je koštao 565 milijuna dolara i trebao bi pomoći u "obrambenopolitičkim i diplomatskim aktvnostima". Vlada Japana do sada se na području aktivnosti tajnih službi oslanjala na pomoć SAD-a. Nakon pojačanih nuklearnih aktivnosti Sjeverne Koreje, Japanci su se odlučili i za slanje vlastitog satelita u svemirska prostranstva.