Republika Srbija danas ima 6.437.460 stanovnika: od toga je oko 2.200.000 penzionera.
Ostaje, dakle, 4.237.460 stanovnika, koji moraju da obavljaju sve poslove.
Ako odbijemo 1.450.000 dece i učenika, te oko 450.000 studenata, ostaje 2.337.460.
Tu je jos 650.000 nezaposlenih i oko 1.600.000 službenika, koji jedva nešto rade.
Ostaje, dakle, 87.460 ljudi: 70.000 ih je na službi u vojsci, a 17.458 ih se nalazi u zatvorima.
Prema tome, ostaju samo 2 (dva) siromaha, koji moraju da rade sav posao:
TI i JA.
A šta ti radiš? - Sediš pred kompjuterom i čitaš zezalice?!
Nije onda ni čudo sto sam JA jedini, koji nešto u ovoj državi radi!