Iznad heruvima i serafima,il samo medju zenama, Devica Marija
Prikazujem rezultate 1 do 7 od 7

Tema: Iznad heruvima i serafima,il samo medju zenama, Devica Marija

 1. #1
  Aktivan član cobi63 (avatar)
  Učlanjen
  30.11.2009.
  Pol
  muški
  Lokacija
  Niš, Serbia
  Poruke
  1.382
  Reputaciona moć
  43

  Podrazumevano Iznad heruvima i serafima,il samo medju zenama, Devica Marija

  Biblija kaže:

  "A kad se navrši vreme posla Bog sina svojega,jedinorodnoga,koji je rodjen od žene i pokoren zakonu..."Galatima 4,4

  Ali crkva uči:

  Crkva poštuje Djevu Mariju kao "časniju od heruvima i neuporedivi slavniju od serafima".Onu Koja nadmašuje sva stvorenja.Crkva u Njoj vidi Majku Božju i Moliteljku pred Sinom za čitav ljudski rod i neposredno joj se moli za ovo zastupništvo.
  Ko ne poštuje Mariju,taj ne poznaje Isusa,a vera u Hrista koja u sebe ne uključuje poštovanje Bogorodice jeste drugačija vera,drugačije hrišćanstvo u poredjenju sa crkvenim.

  Djeva Marija je nevidljivo,ali stvarno središte apostolske Crkve,u Njoj je tajna ranog hrišćanstva.

  Okusivši prirodnu smrt,Ona nije ostala zadržana truljenjem,nego je,prema crkvenom verovanju,bila vaskrsnuta kod Svog Sina posle tri dana i prebiva u svom proslavljenom telu s desne strane Njegove na nebesima kao Nebeska Carica.U Njoj je Bog već"sve u svemu".Prebivajući na nebesima u proslavljenom stanju,Bogorodica ostaje Mati ljudskog roda,njegova moliteljka i zastupnica.Zbog toga se Njoj obraćaju molitve crkve za pomoć i zastupništvo pred Sinom Njenim.

  Komentar:

  Pogledajmo redom šta Bilija govori o Mariji.Evo prvo starozavetnog proročanstva o tome ko če roditi Spasitelja:
  "Zato će vam sam Gospod dati znak;eto,devojka će zatrudneti i rodiće sina,i nadenuće mu ime Emanuilo."Isaija 7,14.
  Drugog proročanstva o Mariji u Starom Zavetu nema,niti o tome da će biti časnija od heruvima i neuporedivo slavnija od serafima,niti će biti Nebeska Carica!

  Ovo potrvdjuje i treći član nikeo-carigradskog simvola vere:"Koji je i radi našega spasenja sišao sa nebesa,i ovaplotio se od Duha Svetoga i Marije Djeve i postao čovek."B.A.Cisaržohmy.gif veri i moralu,Sv.arh.sinod SPC,Beograd 1976,p.38

  Pogledajmo sada kako se andjeo Gavrilo obratio Mariji kada je došao da joj objavi da će roditi Hrista:
  "I ušavši k njoj andjeo reče:raduj se,blagodatna!Gospod je s tobom,blagoslovena si medju ženama."Luka 1,28.

  Blagoslovena medju ženama.Ni reči poredjenja sa heruvimima i serafimima.Ni reči da će biti Nebeska Carica.

  Pogledajmo sada opis Hristovog rodjenja u Matejevom jevanjdjelju:
  "A rodjenje Isusa Hrista bilo je ovako:kad je Marija,mati njegova,bila isprošena za Josifa,a još dok se nisu sastali,nadje se da je ona trudna od Duha Svetoga.A Josif muž njezin,budući pobožan,namisli je tajno pustiti.No kad on tako pomisli,a to mu se u snu javi andjeo Gospodnji govoreći:Josife,sine Davidov!ne boj se uzeti Marije žene svoje;jer ono što je u njoj začelo od Duha je Svetoga.Pa će roditi sina,i nadeni mu ime Isus;jer će on da izbavi svoj narod od greha njihovih.A ovo je sve bilo da se izvrši što je Gospod kazao preko proroka koji govori:Eto,devojka će zatrudneti,i rodiće sina,i nadenuće mu ime Emanuilo,koje ć reći:s nama Bog."Matej 1,18-23.

  Kao što vidimo,ovo proročanstvo je hristocentrično,a ne mariocentrično.Marija se pominje samo kao"mati njegova"(stih 18),žena Josifova(stih 20),kao devojka (stih23).

  Pogledajmo kako su reagovali mudraci sa istoka:

  "A kad se rodi Isus u Vitlejemu Judejskome,za vreme cara Iroda,a to dodju mudraci sa istoka u Jerusalim,i kažu:Gde je car Judejski što se rodio?Jer smo videli zvezdu njegovu na istoku i došli smo da mu se poklonimo."Matej2,2.

  Dakle,mudraci su tražili "cara Judejskoga",a ne Caricu Nebesku.Da se Njemu poklone ,a ne Njoj.
  A kad ih je zvezda dovela na odredjeno mesto?
  "I ušavši u kuću,videše dete s Marijom matero njegovom,i padoše i pokloniše mu se;pa otvoriše dare svoje i darivaše ga: zlatom,i tamjanom i smirnom.Matej 2,11.

  Mudraci su dakle pali i poklonili se Isusu,a ne Mariji.

  Kako su reagovali pastiri kada su dobili vest od andjela?

  "I dodjoše brzo,i nadjoše Mariju i Josifa i dete gde leži u jaslama.A kad videše kazaše sve sto im je kazano za to dete."Luka 2,16.17.

  Sve što je trebalo da se kaže pastirima,kazano im je ali za dete a ne za Mariju.I ova je vest hristocentrična, a ne mariocentrična.

  Pobožni Simeunje držeći na rukama maloga Isusa hvalio Boga što su oči njegove videle spasenje(Luka2,27-32).U Mariji on nije video spasenje.Stavise,Simeun je blagoslovio Josifa i Mariju(Luka2,34),ne očekujući da ona,kao Bogorodica,njega blagoslovi.

  Posle Simeunovih reči došla je i Ana proročica.

  "I ona u taj čas dodje,i hvaljaše Gospoda i govoraše za njega svima koji čekahu spasenja u Jerusalemu."Luka 2,38.

  Ana proročica je govorila svima o Njemu,a ne o Njoj.O Hristu,ne o Mariji.

  Kada se Isus u dvanaestoj godini po mišljenju roditelja ,izgubio u Jerusalimu,i kada su ga posle tri dana našli u crkvi,"videvši začudiše se,i mati njegova reče mu:sine!što učini nama tako?Evo otac tvoj i ja sa srahom tražismo te.Ireče im:zaxto ste me tražili?Zar ne znateda meni treba u onom biti sto je oca mojega?I oni ga ne razumeše reči što im reče."(Luka 2,48-50).

  Tri su stvari koje ovde treba podvući:

  1.Isus je kao dete svestan svoje misije

  2.Isus u tu misiju ne uključuje svoju majku,a trebalo bi ako je ona,kako uči crkva,"srvarno središte apostoloske crkve" i ako je u njoj"tajna ranog hrišćanstva",a posebno ako ona kasnije treba da bude Nebeska Carica,Mati ljudskoga roda,njegova moliteljka i zastupnica.

  3.Marija kao odrasla osoba,uopšte nije svesna svoje misije koju joj ckva pririsuje.

  4.Marija čak ne razume reči koje joj Isus govori,Dete-Majci!

  Sada nas zanima kako se Isus,kada je odrastao i počeo sa javnom službom,odnosio prema majci?Evo jednog detalja koji iznosi jevandjelista Marko:

  "I dodje mati njegova i braća njegova,i stojeći napolju poslaše k njemu da ga zovu.I sedjaše narod oko njega.I rekoše mu:eto mati tvoja i brača tvoja i sestre tvoje napolju pitaju za te.I odgovori im govoreći: ko je mati moja ili braća moja?I pogledavši na narod koji sedjaše reče:evo mati moja i braća moja.Jer ko izvrši volju Božju onaj je brat moj i sestra moja i mati moja."Marko 3,31-35.

  Ostavimo Isusovu braću i sestre.Pogledajmo samo njegovu majku.Ona za njega nije ono što ona za crkvu jeste.Jevandjelista jasno kaže:"I pogledavši oko sebe na narod koji sedjaše reče:evo moja mati...Jer ko izvršuje Božju volju onaj je ....mati moja"Marko3,34-35.

  Šta se dogodilo na Golgoti dok je Isus visio na krstu?

  "A Isus videvši mater i učenika koga ljubljaše gde stoji reče materi svojoj:ženo!eto ti sina!Potom reče učeniku:eto ti matere!I od noga časa uze je učenik k sebi."Jovan 19,26.27.

  I u ovom trenutku za Isusa Marija nije ono što za crkvu jeste.Ona je obična žena,kojoj u starotitreba potpora.Isus se pobrinuo za nju time što ju je poverio Jovanu.

  Na kraju evo nekoliko pitanja:

  1.Crkva uči::Ko ne poštuje Mariju taj ne poznaje ni Isusa,a vera koja u sebe ne uključuje poštovanje Bogorodice jeste drugačija vera,drugačije hrišćanstvo u poredjenju sa crkvenim".

  Zar ta drugačija vera nije apostolska vera i apostolsko hrišćanstvo?Apostol Jovan je zapisao:"A ovo je život večni da poznaju tebe jednoga istinitoga Boga,i koga si poslao Isusa Hrista."Jovan17,3.Dakle poznanje Marije nije uslov za večni život.

  2.Crkva učijeva Marija je nevidljivo,ali svarno središte apostolske crkve,u Njoj je tajna ranog hrišćanstva."

  Zar je to središte toliko bilo nevidljivo da ga ni apostoli nisu videli?Ako je Isus rekao učenicima"Vama je dano da znate tajne carstva nebeskoga"(Matej13,11),kako to da oni nisu znali da je u Mariji tajna ranog hrišćanstva,a da će ona biti Carica u tom carstvu nebeskom?

  I još jedno pitanje:zar je to središte toliko nevidljivo da ni sama Marija nije videla?

  3.Crkva uči:Okusivši prirodnu smrt,Ona nije ostala zadržana truljenjem nego je bila vaskrsnuta od Svoga Sina posle tri dana i prebiva u svom proslavljenom telu s desne strane Njegove na nebesima kao Nebeska Carica.

  Ako je Marija časnija od heruvima i neuporedivo slavnija od serafima,zašto je morala uopšte da umre?Setimo se Enoha!Daleko manji i od običnih andjela,a kamoli od heruvima i serafima,"verom bi Enoh prenešen da ne vidi smrti"(Jevrejima11,5)!Inače dogmu o Marijinom vaznesenju Rimokatolička crkva je proglasila 1.11.1950.god.za vreme pontifikata papa Pija XII.

  Crkva učirebivajući na nebesima u proslavljenomstanju,Bogorodica ostaje Mati ljdskoga roda,njegova moliteljka i zastupnica.

  Zašto je onda Isus rekao:"Išto god zaištete u oca u ime moje,ono ću vam učuniti,da se proslavi otac u sinu.I ako što zaištete u moje ime,ja ću učiniti."(Jovan14,13.14)?Ako je Marija moliteljka zašto apostol Pavle tvrdi da je Isus"s desne strame Bogu i moli za nas"?(Rimljanima 8,34) Ako je Marija zastupnica,zašto apostol Jovan tvri da "imamo zastupnika kod oca,Isusa Hrista pravednika"?(1.Jovanova2,1).

  Na osnovu svega ovoga očito je da Biblija ne pruža nikavu podršku crkvenom učenju.Zato odgovor moramo potražiti u istoriji.

  "Istorijska slika Marije treperi jošu Novom zavetu.ali će uskoro biti obavijena velom bujnih legendi,naročito popularnom apokrifnom literaturom.Verovanje u nepovredjeno devičanstvo branio je u prvoj polovini 3.veka Origen,otac crkveno-teološkog učenja,protiv Tertulijana.Od 4.veka Marija je poštovana kao asketica i bezgrešna svetica.Prihvatanjem starih kultova od strane državne crkve slika Marije približena je antičkim boginjama-majkama:stare predstave su hristijanizovane,a mariologoja je postala u izvesnoj meri druga strana hristologije.Posledica iz nikejskog"jednaka u biti"bilo je proglašenje"Majke Božje" na saboru u Efesu 431.god.Sada je nastao stvarni Marijjin kult uvodjenjem Marije u liturgiju(Marijine svečanosti,Marijine slike)."E.Ortbandt,D.H.Teuffen:Ein Kreuz und tausend Wege,Friedrich Bahn Verlag,Konstanz 1962,p.189.

  Na kraju, moram priznati da Stari zavet pominje Nebesku Caricu,i to na više mesta,u Jeremiji 7 i 44:

  "Sinovi kupe drva,a očevi lože oganj,i žene njihove mese testo,da peku kolače carici nebeskoj,i da levaju naleve drugim bogovima,da bi mene dražili.Mene li draže?govori Gospod;eda li ne sebe,na sramotu licu svojemu?"Jeremija 7.18,19.
  Tako Bog reaguje na obožavanje Carice Nebeske.
  http://www.63padobranska.org 2. #2
  Legenda
  Učlanjen
  03.04.2007.
  Pol
  ženski
  Poruke
  51.329
  Tekstova u blogu
  1
  Reputaciona moć
  0

  Podrazumevano Re: Iznad heruvima i serafima,il samo medju zenama, Devica Marija

  Koje je pitanje, sta je poenta?

 3. #3
  Владан ИПХ nije na forumu
  Сећај се краја свога, и нећеш сагрешити довека!
  Veoma poznat Владан ИПХ (avatar)
  Učlanjen
  02.03.2009.
  Pol
  muški
  Poruke
  13.210
  Reputaciona moć
  174

  Podrazumevano Re: Iznad heruvima i serafima,il samo medju zenama, Devica Marija

  Citat Original postavio picololeone Pogledaj poruku
  Koje je pitanje, sta je poenta?
  Хула на Мајку Божију. Неонесторијанизам, јерес протестантских духовних ''плодова''.

  Оно беше питала си ко су протестанти?

  Е баш овакви дрзници и самозвани тумачи старог и помало новог Завета. Због оваквих ругача је и настао атеизам, јер оно што они причају, мрско је и мучно слушати.

  Зато ће ова тема да остане овде да људима што више огади веру, а праве теме иду на нат. појаве да се слуђени спрдају њоме. Плодови рационализма и модерне 21вог века.

 4. #4
  Aktivan član cobi63 (avatar)
  Učlanjen
  30.11.2009.
  Pol
  muški
  Lokacija
  Niš, Serbia
  Poruke
  1.382
  Reputaciona moć
  43

  Podrazumevano Re: Iznad heruvima i serafima,il samo medju zenama, Devica Marija

  Batice ne brukaj se molim te,pa ti na svakoje temi samo o tome nestorijanizmu
  Pa sto ljudima ne napisa sta je nestorijanska jeres,koji je inace bio vas episkoskop u 4.veku a ne moj,pa da vide ljudi o cemu se radi da ti se slatko ismeju,posto nema veze sa Marijom.Nego ja cu ko i na drugoj temi da te pitam.imas li ti biblijskih dokaza protiv ovoga napisanog?valjda verujete u Bibliju(bar tako kazete)?
  http://www.63padobranska.org

 5. #5
  Primećen član budzislav (avatar)
  Učlanjen
  12.11.2008.
  Pol
  muški
  Lokacija
  Београд
  Poruke
  943
  Reputaciona moć
  43

  Podrazumevano Re: Iznad heruvima i serafima,il samo medju zenama, Devica Marija

  Citat Original postavio picololeone Pogledaj poruku
  Koje je pitanje, sta je poenta?
  E ovo je vrh!!!

  Skoro nisam procitao bolji komentar!

 6. #6
  Владан ИПХ nije na forumu
  Сећај се краја свога, и нећеш сагрешити довека!
  Veoma poznat Владан ИПХ (avatar)
  Učlanjen
  02.03.2009.
  Pol
  muški
  Poruke
  13.210
  Reputaciona moć
  174

  Podrazumevano Re: Iznad heruvima i serafima,il samo medju zenama, Devica Marija


 7. #7
  Elita
  Učlanjen
  06.05.2008.
  Pol
  muški
  Poruke
  23.707
  Tekstova u blogu
  11
  Reputaciona moć
  0

  Podrazumevano Re: Iznad heruvima i serafima,il samo medju zenama, Devica Marija

  Citat Original postavio picololeone Pogledaj poruku
  Koje je pitanje, sta je poenta?
  Poneta bi bila da je Marija samo jos jedna zenetina.
  Ova izjava se koristi kao meka za lov na medjede.

Slične teme

 1. Zelje i mogucnosti se razlikuju medju muskarcima i zenama
  Autor Brajan Koen u forumu Ljubav i seks
  Odgovora: 93
  Poslednja poruka: 10.07.2012., 04:21
 2. Razlika medju zenama ?
  Autor Brajan Koen u forumu Ljubav i seks
  Odgovora: 11
  Poslednja poruka: 14.09.2008., 21:13
 3. Odgovora: 7
  Poslednja poruka: 08.05.2006., 14:18

Pravila za slanje poruka

 • Ne možete kreirati novu temu
 • Ne možete poslati odgovor
 • Ne možete dodati priloge
 • Ne možete prepraviti svoju poruku
 •