Ok...kad napisem c++ kod u bilo kom txt editoru,kako da ga kompajliram i izvrsim. Potrebna mi je detaljna procedura.