Имали смо разне теме о Србији,
херојима,ратовима,пактовим а,победама,поразима......
Јуче колега отвори тему о јунацима Српским,па ево да се присетимо и оних других ''хероја''
у разним временима,владама,споразум има,договорима...
Ако је све почело с' Косовом ред би био и започети тему са Бранковићем Вуком,
по некима издајником,по другима мудрим стратегом жељним власти,по вама....
Уосталом има их разних,кроз историју,изнесите ваша тумачења,размишљања,убеђењ а....