Pokusao sam vec nekoliko puta ovog leta da vam se javim, iz Barcelone, Venecije, Mosta na Soci i Beograda ali nesto nije u redu sa mojim Nikom.
G. Milojko jesam li blokiran i zasto pozdrav, i tvoj Dujka?
Pa eto sada sam Huan?