Đinđić: Srpsko društvo mora biti dekontaminirano od svih tragova titoizma
Strana 1 od 4 1234 PoslednjaPoslednja
Prikazujem rezultate 1 do 25 od 76

Tema: Đinđić: Srpsko društvo mora biti dekontaminirano od svih tragova titoizma

 1. #1
  Iskusan BG5 (avatar)
  Učlanjen
  18.12.2004.
  Pol
  muški
  Poruke
  6.157
  Reputaciona moć
  115

  Podrazumevano Đinđić: Srpsko društvo mora biti dekontaminirano od svih tragova titoizma

  Zoran Đinđić je 1. avgusta 1991 napisao ovaj tekst za NIN. Čitanje će biti jako bolno za lažne demokrate na ovom forumu
  "Komunizam je bio jedino društveno uređenje u istoriji čovečanstva koje je uvedeno dekretom. Naravno da je istorija prepuna oktroisanih državnih uređenja i nametnutih oblika vlasti. Međutim, komunizam je bio znatno više od toga. On je predstavljao nameru da se na osnovu principa, formulisanih i obrazloženih u "naučnom komunizmu", tj. komunističkoj filozofiji istorije, stvarnost uspostavi, oblikuje i da se njome upravlja. Komunisti su društvu pristupali na isti način na koji konstruktor pristupa izradi nekog velikog projekta. Najpre se izbrišu sve prethodne skice, zašilji olovka, sistematizuju prostorne celine. Poređenje je adekvatno, ali cinično. Jer, ono što je u komunističkom projektovanju brisano bili su: tradicija, istorijsko sećanje, ljudske sudbine, narodi. Zašiljena konstruktorska olovka često je imala oblik golog nasilja, a ono što se projektovalo bili su individualni životi, društvo, istorija, ljudski rod.

  Oni koji pokušaju da razumeju magičnu privlačnost komunističke ideje u fazi njene ekspanzije moraće da odustanu od jednostavnih analiza i osuda totalne vlasti, neograničenog terora i ideološkog monopola. Sve to je istina, ali nije dovoljno. Ostaje "višak problema" koji se sastoji u tome da su visoko moralni ljudi iz uverenja postajali egzekutori nedužnih sugrađana, da su i sami umirali kličući svojim vlastitim ubicama, dojučerašnjim drugovima.

  Zaista, komunizam se ne može razumeti bez uzimanja u obzir slatke i opojne kolektivne droge - vere u to da se ljudi i društvo u celini mogu menjati i usmeravati prema unapred utvrđenom planu i iz jednog centra. "Novi čovek" je obećani dobitak u toj velikoj igri, u kojoj je kao ulog služila najpre vlastita duša. Naravno da je u toj igri bilo i varalica, ali to je sporedni efekat. Nijedna igra nije moguća bez onih koji iskreno veruju u njena pravila, pa isto važi i za komunističku.

  Utoliko je komunizam kao projekat definitivno propao već napuštanjem ratnog komunizma i uvođenjem NEP-a u Sovjetskom Savezu. Sve nakon toga bilo je otaljavanje, klanje tupim nožem, sprečavanjem istine da dođe na svetlo dana. Onog trenutka kada je ideja o permanentnoj revoluciji kao sadržaju komunističke civilizacije zamenjena različitim teorijama o "prelaznom periodu", socijalizmu kao prvoj fazi komunizma, kada je dopušteno korišćenje novca kao sredstva društvenog saobraćanja, kada je uvedena državna vlast kao preovlađujući oblik administrativne kontrole, tog trenutka se velika zamisao metodskog menjanja ljudskog roda pretvorila u taktiku održavanja vlasti po svaku cenu.

  Izvorni otrov komunizma, vera u mogućnost i poželjnost političkog upravljanja ljudskim dušama i istorijom čovečanstva, neutralisan je, dakle, već u ranim dvadesetim godinama. On je nadalje postojao i putovao svetom kao što svemirom putuje svetlo neke zvezde koja je odavno nestala. U ime te svetlosti lomljeni su ljudi i narodi, ali pretežno tehnokratski, bez izvornog entuzijazma.

  Danas, kada su se izgubili i poslednji tragovi varljive svetlosti, ostao je mrak još gušći nego pre toga, i ostalo je pitanje: kojim putem nazad? Da li je moguć postepen, evolutivni povratak sa ćorsokaka na normalni put, ili bi ova "vožnja u rikverc" samo unela dodatnu pometnju u društveni saobraćaj, pa se stoga preporučuje traženje prečice, po kojoj je vožnja rizična i nekomforna, ali obećava znatno brže uključivanje u regularne civilizacijske tokove.

  Svako razmišljanje o najjednostavnijem načinu storniranja komunističkog projekta mora imati u vidu način njegovog nastanka. Uveden dekretom, on je bio i ostao nešto veštačko, mehaničko, artificijelno. Kao mašina koja stane čim se isključi eksterni dovod energije. Taj eksterni dovod bila je represija. Ako nema represije, direktne i uverljive, komunizam se topi kao komad leda na pustinjskom suncu. Međutim, problem se tu ne završava. Sedam ili četiri i po decenija komunizma nisu, doduše, stvorili njegovu prirodnu socijalnu osnovu, koja bi mu omogućila da živi i bez priključivanja na eksterni izvor energije. Ali u tom vremenu su spontano razvijeni različiti mehanizmi prilagođavanja ovom veštačkom načinu života. Ljudi su se dovijali kako da prežive u uslovima suspenzije svih ili znatnog dela pretpostavki za normalan život. Na taj način je nastao svojevrsni socijalistički tip socijalnog osećanja i ponašanja, koji osposobljava za preživljavanje u nenormalnim uslovima, ali koji može da bude prepreka uspostavljanju i stabilizovanju normalnih uslova.

  Uvežbana da izbegavaju i amortizuju represiju, komunistička društva nisu osposobljena za " konstruktivno ponašanje", tj. njima nedostaje iskustvo u rešavanju konstruktivnih zadataka. A kako bi ga i stekli, kada je sve drugo osim traženja linije najmanjeg otpora u komunizmu bilo čist luksuz.

  Zbog toga je, po prirodi stvari, društveni i politički pluralizam koji je u bivšim socijalističkim državama takoreći eksplodirao nakon ukidanja najgrubljih oblika represije, u velikoj meri nastupio u formi anarhije, bez elementarnih sposobnosti rešavanja konflikata i miroljubive samoregulacije. Veštački projekt komunizma/socijalizma decenijama je sprečavao spontanu društvenu komunikaciju i prisiljavao društvo da govori mehaničkim ideološkim jezikom. Sada je taj jezik ukinut, ali ono što ga zamenjuje pre liči na galamu i neartikulisane zvuke nego na nesputano sporazumevanje. Nekadašnjim komunističkim društvima potreban je izvesni period učenja da bi društvene grupe (nacije, vere, političke stranke) pronašle svoje jezike, na kojima mogu da izraze svoje interese, da ih saopšte drugima, i da sa drugima komuniciraju o tim interesima. Za to je neophodno vreme i vlastiti napor. Dok traje uvežbavanje jezika na kome će biti moguće voditi rasprave, svađe i postizati sporazume, možda će neke društvene grupe posegnuti za onim sredstvima komunikacije kojima već raspolažu, tj. pesnicama, pa će ponegde za raspravu biti prekasno. Ali, alternative nema. Za socijalno učenje potrebno je izvesno vreme. Neka lekcija se može preskočiti, ceo kurs ne može....
  „Niko nema moralno pravo nazivati se antifašistom, ako nije istovremeno i antikomunista“ - Hannah Arendt 2. #2
  Iskusan BG5 (avatar)
  Učlanjen
  18.12.2004.
  Pol
  muški
  Poruke
  6.157
  Reputaciona moć
  115

  Podrazumevano Re: Đinđić: Srpsko društvo mora biti dekontaminirano od svih tragova titoizma

  .....Na osnovu svega ovoga je jasno da će se nekadašnja socijalistička društva na svome putu u normalne civilizacijske tokove morati kretati istovremeno u dve brzine. Ono što je u njima bilo stvoreno i održavano političkim odlukama i veštački, mora neodložno i radikalno da bude uklonjeno. To se pre svega odnosi na način upravljanja društvom, na državne i društvene ustanove, na tip vlasti i delovanje njenih nosilaca. U transformaciji državnog i društvenog uređenja bivša socijalistička društva moraju se kretati četvrtom brzinom, ili će se zagubiti na stranputici. Međutim, u menjanju i korigovanju socijalnog mentaliteta i strukture ponašanja primerena je druga brzina. Iako je taj mentalitet nasleđe socijalizma, on nije mehanička tvorevina koja se može dekretom ukidati. Rušioci socijalizma ponovili bi fatalnu grešku njegovih graditelja, ukoliko bi poverovali da je ljudska psiha tabula rasa koja se može brisati jednim potezom sunđera.

  Znatan broj problema Sovjetskog Saveza proizlazi iz nespremnosti da se jasno odvoje promene koje se moraju izvršiti radikalno i odmah, i promene za koje je potrebno vreme. Neuspeli puč delovao je otrežnjujuće. Bez razvlašćivanja partije koja svoju vlast legitimiše revolucijom i birokratskom rutinom, bez čišćenja države od ideoloških taloga, bez radikalnog odvajanja privrede i politike, bez potpunog oslobađanja medija kao sredstva kontrole politike - nema pomaka. Jeljcinov radikalizam samo je prividan. Radi se o elementarnom realizmu. Komunističke ustanove dekretom su uvedene i dekretom se mogu i moraju ukinuti. U toku sedam decenija apsolutnog monopola one su akumulirale takvu moć da ne dolazi u obzir njihovo pripuštanje na pluralističko političko tržište, na kome bi bile beskrajno privilegovane u odnosu na druge aktere. Ukidanje Komunističke partije, zabrana "Pravde", pretvaranje TASS-a u deoničarsko društvo, i slične mere, nekome mogu izgledati kao preterano radikalne, čak demokratske. Međutim, tek tim merama se uspostavljaju uslovi za pristup političkom tržištu pod relativno ravnopravnim uslovima.

  Ako poslednje ubrzanje društvenih promena u Sovjetskom Savezu uporedimo sa stanjem u Srbiji, odmah ćemo uočiti naše sve veće zaostajanje. U političkoj javnosti Srbije nije opšteprihvaćeno čak ni elementarno razlikovanje između socijalizma kao državnog i društvenog uređenja, i socijalizma kao trenutnog oblika vlasti, tj. stranke na vlasti. U ideološku odbranu jednopartijske države, društvene svojine, mešanja politike u privredu, itd. navodi se neobično obrazloženje da je i u Francuskoj na vlasti socijalistička partija. Naravno, samo što u Francuskoj na vlasti nije socijalističko državno i društveno uređenje.

  Stavljanje komunističkih ili socijalističkih ustanova van zakona u stvari predstavlja ispunjavanje elementarnog uslova za bilo kakve suštinske promene. Ovo važi za sve države u kojima je isproban projekt pravljenja istorije po meri ideologije. Nema ničeg prirodnijeg nego da se nakon uvida da je poduhvat propao ona sredstva koja su korišćena vrate u prethodno stanje. Dakle, da se imovina komunističkih organizacija kao nekadašnje ideološke ekspoziture društva oduzme njihovim trenutnim uživaocima i pretvori u državnu svojinu. To se desilo u gotovo svim bivšim komunističkim državama. To se nije desilo u Srbiji. Ništa nije logičnije od zahteva da se raspusti stara nomenklatura, pre svega u državnom, partijskom i policijskom aparatu, pošto je ona bila stub represivnog mehanizma. Nije potrebno nabrajati gde se to sve desilo. Možda je važno napomenuti da se u Srbiji to nije desilo.

  Bilo bi pogrešno uski pojam legalnosti koristiti za objašnjavanje promena koje su neophodne za spas nekadašnjih socijalističkih društava i njihovih građana. Ukidanje partije koja je stalni potencijalni izvor remećenja legalnosti predstavlja uslov za stabilizovanje legalnosti. Ne radi se ni o kakvom "lovu na komuniste" niti o nekom novom obliku diskriminacije. Ni u kom slučaju ne treba sprečavati komunizam kao političku orijentaciju, ili komunističku (socijalističku) partiju kao jednu u višestranačkom spektru.

  Međutim, da bi višestranačka demokratija postala više od šarene fasade, država i društvo moraju biti dezinfikovani i dekontaminirani od svih tragova partije koja ih je oblikovala po svojoj meri. Za taj poduhvat je potrebna jasna odluka i jasni činovi. U Sovjetskom Savezu je bio neophodan državni udar da bi reformski političari shvatili ovu elementarnu činjenicu. U Srbiji se o radikalnim promenama i ne govori, a kamoli da se sprovode. Osim ako nam možda iz zemlje iz koje nam je došla bolest ne dođe i lek za nju?
  „Niko nema moralno pravo nazivati se antifašistom, ako nije istovremeno i antikomunista“ - Hannah Arendt

 3. #3
  Veoma poznat
  Učlanjen
  21.03.2008.
  Pol
  muški
  Poruke
  10.049
  Reputaciona moć
  0

  Podrazumevano Re: Đinđić: Srpsko društvo mora biti dekontaminirano od svih tragova titoizma

  ..di nam je drug hektorius da prochita ovo...mora da se negde nalokao rakije i nakrkao prasetine proslavljajuci ovaj veliki dan..

 4. #4
  Veoma poznat john doe (avatar)
  Učlanjen
  07.05.2008.
  Pol
  muški
  Lokacija
  Тамо где је лепо живети
  Poruke
  13.948
  Tekstova u blogu
  7
  Reputaciona moć
  204

  Podrazumevano Re: Đinđić: Srpsko društvo mora biti dekontaminirano od svih tragova titoizma

  Citat Original postavio junkmarko Pogledaj poruku
  ..di nam je drug hektorius da prochita ovo...mora da se negde nalokao rakije i nakrkao prasetine proslavljajuci ovaj veliki dan..
  Dan zastave?
  Срећни народи својој деци у наслеђе остављају будућност, а несрећни прошлост.

 5. #5
  Veoma poznat
  Učlanjen
  21.03.2008.
  Pol
  muški
  Poruke
  10.049
  Reputaciona moć
  0

  Podrazumevano Re: Đinđić: Srpsko društvo mora biti dekontaminirano od svih tragova titoizma

  ..jok..dan uspostave komunizma u Srbiji..

 6. #6
  Veoma poznat Enchanted (avatar)
  Učlanjen
  07.11.2008.
  Pol
  ženski
  Poruke
  10.930
  Reputaciona moć
  144

  Podrazumevano Re: Đinđić: Srpsko društvo mora biti dekontaminirano od svih tragova titoizma

  Evo ja sam lažni demokrata i savršeno sam zadovoljna time

 7. #7
  Veoma poznat
  Učlanjen
  21.03.2008.
  Pol
  muški
  Poruke
  10.049
  Reputaciona moć
  0

  Podrazumevano Re: Đinđić: Srpsko društvo mora biti dekontaminirano od svih tragova titoizma

  ..to nam je jasno odavno..

 8. #8
  mar_comm nije na forumu
  Читам ... чудим се !!! Глупост границе нема !!!
  Elita
  Učlanjen
  15.06.2005.
  Pol
  muški
  Poruke
  24.312
  Tekstova u blogu
  11
  Reputaciona moć
  449

  Podrazumevano Re: Đinđić: Srpsko društvo mora biti dekontaminirano od svih tragova titoizma

  Ал' си наше куче, па и ако угризеш не боли много ....
  "Коме закон лежи у топузу,
  трагови му смрде нечовијештвом ..."

 9. #9
  Iskusan
  Učlanjen
  02.03.2007.
  Pol
  muški
  Lokacija
  Khatam al-Anbiya
  Poruke
  6.268
  Reputaciona moć
  143

  Podrazumevano Re: Đinđić: Srpsko društvo mora biti dekontaminirano od svih tragova titoizma

  Kaмо среће да је до смене власти дошло 1991 године, имала би потпуно други конотацију од злохуде Destruction-of-Serbia "револуције"

 10. #10
  Aktivan član
  Učlanjen
  23.05.2008.
  Pol
  muški
  Lokacija
  london
  Poruke
  1.477
  Reputaciona moć
  0

  Podrazumevano Re: Đinđić: Srpsko društvo mora biti dekontaminirano od svih tragova titoizma

  Citat Original postavio BG5 Pogledaj poruku
  lažne demokrate na ovom forumu
  Aitchison
  CTAHOJKO
  halix
  Enchanted
  jomini


  ps ima ih jos ne mogu da se setim svih u ovom trenutku

 11. #11
  Veoma poznat Enchanted (avatar)
  Učlanjen
  07.11.2008.
  Pol
  ženski
  Poruke
  10.930
  Reputaciona moć
  144

  Podrazumevano Re: Đinđić: Srpsko društvo mora biti dekontaminirano od svih tragova titoizma

  Citat Original postavio Hygieia Pogledaj poruku
  Aitchison
  CTAHOJKO
  halix
  Enchanted
  jomini


  ps ima ih jos ne mogu da se setim svih u ovom trenutku
  Hvala

 12. #12
  Legenda
  Učlanjen
  08.11.2004.
  Pol
  muški
  Poruke
  62.161
  Reputaciona moć
  0

  Podrazumevano Re: Đinđić: Srpsko društvo mora biti dekontaminirano od svih tragova titoizma

  A ja?

 13. #13
  cange nije na forumu
  se krsti levom i desnom kad ovde svrati..♫♪♫♪ ♫ ♪ ♫♪
  Poznat cange (avatar)
  Učlanjen
  01.04.2009.
  Pol
  ženski
  Lokacija
  N Bgd - Blokovi
  Poruke
  7.375
  Tekstova u blogu
  2
  Reputaciona moć
  1043

  Podrazumevano Re: Đinđić: Srpsko društvo mora biti dekontaminirano od svih tragova titoizma

  Citat Original postavio kami83 Pogledaj poruku
  A ja?

  .... ma pusti njih, evo ti i ja smo - pravi demokrate !

  .
  nije dovoljno biti dobar, potrebno je napraviti i ostale takvima.............

 14. #14
  Buduća legenda Пресретач (avatar)
  Učlanjen
  17.08.2005.
  Pol
  muški
  Poruke
  34.181
  Reputaciona moć
  1383

  Podrazumevano Re: Đinđić: Srpsko društvo mora biti dekontaminirano od svih tragova titoizma

  Citat Original postavio cange Pogledaj poruku
  .... ma pusti njih, evo ti i ja smo - pravi demokrate !

  .

 15. #15
  Legenda
  Učlanjen
  08.11.2004.
  Pol
  muški
  Poruke
  62.161
  Reputaciona moć
  0

  Podrazumevano Re: Đinđić: Srpsko društvo mora biti dekontaminirano od svih tragova titoizma

  Citat Original postavio cange Pogledaj poruku
  .... ma pusti njih, evo ti i ja smo - pravi demokrate !

  .
  Ma ja i hocu da njima budem lazni demokrata, zamisli kad bi me oni dozivljavali kao pravog demokratu

 16. #16
  Aktivan član
  Učlanjen
  23.05.2008.
  Pol
  muški
  Lokacija
  london
  Poruke
  1.477
  Reputaciona moć
  0

  Podrazumevano Re: Đinđić: Srpsko društvo mora biti dekontaminirano od svih tragova titoizma

  Citat Original postavio kami83 Pogledaj poruku
  Ma ja i hocu da njima budem lazni demokrata, zamisli kad bi me oni dozivljavali kao pravog demokratu
  budi jasniji koji su "oni"?

 17. #17
  Iskusan alergicna (avatar)
  Učlanjen
  15.11.2006.
  Pol
  ženski
  Lokacija
  Austrobugarska(hahaha)trenutno u HOLANDIJI
  Poruke
  6.804
  Reputaciona moć
  109

  Podrazumevano Re: Đinđić: Srpsko društvo mora biti dekontaminirano od svih tragova titoizma

  Sada je taj jezik ukinut, ali ono što ga zamenjuje pre liči na galamu i neartikulisane zvuke nego na nesputano sporazumevanje. Nekadašnjim komunističkim društvima potreban je izvesni period učenja da bi društvene grupe (nacije, vere, političke stranke) pronašle svoje jezike, na kojima mogu da izraze svoje interese, da ih saopšte drugima, i da sa drugima komuniciraju o tim interesima. Za to je neophodno vreme i vlastiti napor. Dok traje uvežbavanje jezika na kome će biti moguće voditi rasprave, svađe i postizati sporazume, možda će neke društvene grupe posegnuti za onim sredstvima komunikacije kojima već raspolažu, tj. pesnicama, pa će ponegde za raspravu biti prekasno. Ali, alternative nema. Za socijalno učenje potrebno je izvesno vreme. Neka lekcija se može preskočiti, ceo kurs ne može....
  __________________
  ...........svađaće se, polivati vodom, gađati cipelama, kleti i proklinjati...ma..*krštenom čoveku ne treba vremena da se nauči normalnoj komunikaciji....budali......svetlosna godina

  ps.sjajan tekst........ma čovek je bio genije
  alergichna na budale

 18. #18
  Domaćin
  Učlanjen
  07.08.2008.
  Pol
  muški
  Lokacija
  bg
  Poruke
  4.318
  Reputaciona moć
  78

  Podrazumevano Re: Đinđić: Srpsko društvo mora biti dekontaminirano od svih tragova titoizma

  Citat Original postavio alergicna Pogledaj poruku
  ...........svađaće se, polivati vodom, gađati cipelama, kleti i proklinjati...ma..*krštenom čoveku ne treba vremena da se nauči normalnoj komunikaciji....budali......svetlosna godina

  ps.sjajan tekst........ma čovek je bio genije
  Još će se objavljivati i citirati njegovi govori,tekstovi,saopštenja da bi ljudi razumeli da je za svaki problem imao zdrav komentar,ideju,neko ponuđeno rešenje,a ne ko neki mrgudi,kritičari svega i svačega i politikanti.

 19. #19
  Iskusan alergicna (avatar)
  Učlanjen
  15.11.2006.
  Pol
  ženski
  Lokacija
  Austrobugarska(hahaha)trenutno u HOLANDIJI
  Poruke
  6.804
  Reputaciona moć
  109

  Podrazumevano Re: Đinđić: Srpsko društvo mora biti dekontaminirano od svih tragova titoizma

  Citat Original postavio munjoliki Pogledaj poruku
  Još će se objavljivati i citirati njegovi govori,tekstovi,saopštenja da bi ljudi razumeli da je za svaki problem imao zdrav komentar,ideju,neko ponuđeno rešenje,a ne ko neki mrgudi,kritičari svega i svačega i politikanti.
  ..........i svakim citatom dokazati da neki Srbi nisu dorasli toj pameti........još uve im je bliži onaj *narodni govor......."da Bog da vam se zatrlo.............
  alergichna na budale

 20. #20
  Buduća legenda Пресретач (avatar)
  Učlanjen
  17.08.2005.
  Pol
  muški
  Poruke
  34.181
  Reputaciona moć
  1383

  Podrazumevano Re: Đinđić: Srpsko društvo mora biti dekontaminirano od svih tragova titoizma

  Citat Original postavio alergicna Pogledaj poruku
  ..........i svakim citatom dokazati da neki Srbi nisu dorasli toj pameti........još uve im je bliži onaj *narodni govor......."da Bog da vam se zatrlo.............
  У Републици Србији осим Срба живе и други народи, Србија је грађанска држава сваки грађанин Србије има право да изнесе став и да буде критикован због свог става, критиковати један народ је непримерено цивилизованим људима.

 21. #21
  Buduća legenda 27E (avatar)
  Učlanjen
  09.02.2008.
  Pol
  muški
  Lokacija
  Mirijevo2
  Poruke
  46.246
  Tekstova u blogu
  8
  Reputaciona moć
  661

  Podrazumevano Re: Đinđić: Srpsko društvo mora biti dekontaminirano od svih tragova titoizma

  prva recenica je neistinita, dalje i da ne citam

  bilo je skoro na tv, da je navedenog filozofa mihajlo markovic odveo za ruku, da doktorira
  dokle god pucaju puske na ljubinom grobu nemci nece proci,
  a kad prestanu znajte da na ljubinom gobu nema vise zivih proletera

 22. #22
  Iskusan alergicna (avatar)
  Učlanjen
  15.11.2006.
  Pol
  ženski
  Lokacija
  Austrobugarska(hahaha)trenutno u HOLANDIJI
  Poruke
  6.804
  Reputaciona moć
  109

  Podrazumevano Re: Đinđić: Srpsko društvo mora biti dekontaminirano od svih tragova titoizma

  Citat Original postavio Пресретач Pogledaj poruku
  У Републици Србији осим Срба живе и други народи, Србија је грађанска држава сваки грађанин Србије има право да изнесе став и да буде критикован због свог става, критиковати један народ је непримерено цивилизованим људима.
  moraćeš drugu definiciju.......rekla sam NEKI Srbi..........misleći, na prvom mestu na ove sa foruma
  ps.naravno, na Đinđićev teks nemaš zamerke.......e to je važno.......
  alergichna na budale

 23. #23
  Iskusan alergicna (avatar)
  Učlanjen
  15.11.2006.
  Pol
  ženski
  Lokacija
  Austrobugarska(hahaha)trenutno u HOLANDIJI
  Poruke
  6.804
  Reputaciona moć
  109

  Podrazumevano Re: Đinđić: Srpsko društvo mora biti dekontaminirano od svih tragova titoizma

  Citat Original postavio 27E Pogledaj poruku
  prva recenica je neistinita, dalje i da ne citam

  bilo je skoro na tv, da je navedenog filozofa mihajlo markovic odveo za ruku, da doktorira
  šta......"izašlo na televizor?
  alergichna na budale

 24. #24
  Buduća legenda Sanovnik (avatar)
  Učlanjen
  12.02.2008.
  Pol
  muški
  Lokacija
  Na vodi
  Poruke
  31.810
  Tekstova u blogu
  3
  Reputaciona moć
  853

  Podrazumevano Re: Đinđić: Srpsko društvo mora biti dekontaminirano od svih tragova titoizma

  Citat Original postavio Пресретач Pogledaj poruku
  У Републици Србији осим Срба живе и други народи, Србија је грађанска држава сваки грађанин Србије има право да изнесе став и да буде критикован због свог става, критиковати један народ је непримерено цивилизованим људима.
  Srbija nije gradjanska drzava . Srbija je Naconalna drzava , po novom ustavu , kao i sve drzave EU , ( osim Francuske ) . Fala Bogu , dragome .

  Sad od skoro smo upali u jednu neverovatnu sizofeniju l, da nam je Drzava Nacionalna , a pokraina ima gradjanski statut.

 25. #25
  Buduća legenda Пресретач (avatar)
  Učlanjen
  17.08.2005.
  Pol
  muški
  Poruke
  34.181
  Reputaciona moć
  1383

  Podrazumevano Re: Đinđić: Srpsko društvo mora biti dekontaminirano od svih tragova titoizma

  Citat Original postavio alergicna Pogledaj poruku
  moraćeš drugu definiciju.......rekla sam NEKI Srbi..........misleći, na prvom mestu na ove sa foruma
  ps.naravno, na Đinđićev teks nemaš zamerke.......e to je važno.......
  A како знаш да су баш Срби има доста других националности у Србији који не деле ставове које прозападне странке заступају, а колико сам приметио мало по мало ставови и гледишта о којима сам ја писао постају ти блиска.

Slične teme

 1. Drustvo srpsko-ruskog prijateljstva
  Autor ddozet u forumu Politika
  Odgovora: 12
  Poslednja poruka: 04.06.2016., 18:38
 2. Srpsko drustvo...
  Autor nensi_032 u forumu Politika
  Odgovora: 5
  Poslednja poruka: 29.09.2009., 14:26
 3. Srpsko filozofsko drustvo-sta je to?
  Autor Philosopher of life u forumu Filozofija
  Odgovora: 1
  Poslednja poruka: 03.10.2008., 12:11
 4. Odgovora: 83
  Poslednja poruka: 16.02.2007., 14:24
 5. drustvo srpsko-ruskog prijateljstva
  Autor ddozet u forumu Zanimljivi sajtovi
  Odgovora: 0
  Poslednja poruka: 09.06.2006., 13:24

Pravila za slanje poruka

 • Ne možete kreirati novu temu
 • Ne možete poslati odgovor
 • Ne možete dodati priloge
 • Ne možete prepraviti svoju poruku
 •