Neki drugi su bili na vlasti kad su se održavali ovakvi skupovi umova.

Beogradski dani transparentnosti 2007.

Državna revizija i transparentnost budžeta

Beograd, Srbija, 6. i 7. mart 2007.

U organizaciji Saveta za borbu protiv korupcije Vlade Republike Srbije, u saradnji sa Ambasadom Švajcarske i Bazelskim institutom za upravljanje
Cilj
Glavni cilj dvodnevne konferencije u organizaciji Saveta za borbu protiv korupcije, uz podršku Ambasade Švajcarske u Beogradu i Bazelskog instituta, jeste da ojača svest i razumavanje ključne uloge vrhovnih revizorskih institucija u borbi protiv korupcije i garantovanju transparentnog budžeta. Ovo je posebno važno za Srbiju, u kojoj ovakva institucija još uvek ne postoji, iako je usvojen zakon koji omogućava njeno formiranje. U tom cilju, konferencija će nastojati da učvrsti i ojača znanja o osnovnim procedurama upravljanja budžetom i finansijama. Kao takva, konferencija će nastojati da informiše predstavnike Narodne skupštine, različitih ministarstava, medija i ostalih grupa civilnog društva o uticaju pogrešnog vođenja i nedostatka kontrole u javnoj potrošnji, i da omogući što više informacija o potencijalnim lekovima.
Tokom ova dva dana, učesnici će dobiti teoretska i praktična znanja na polju nadzora budžeta i njihove potencijalne uloge u tom procesu, sa naročitim naglaskom na ulozi državne revizorske institucije. Pored toga, objasnićemo značaj pristupa relevantnim informacijama, i predočiti najbolja iskustva iz prakse. Kao očekivani rezultat, Dani transparentnosti će omogućiti stvaranje kontakata sa ekspertima i specijalizovanim institucijama iz inostranstva, kao i uspostavljanje formalnih i neformalnih dugoročnih partnerstava. Održivost i dugoročan uticaj ove konferencije će takođe biti potpomognuti objavljivanjem ekspertskih radova na internetu.
Predlog programa:
Utorak 6. mart 2007.
09h00 – 10h00 Otvaranje
GOSPODIN VILHELM MEJER, AMBASADOR ŠVAJCARSKE U SRBIJI
Uvodno izlaganje
GOSPOĐA VERICA BARAĆ, PREDSEDNIK SAVETA ZA BORBU PROTIV KORUPCIJE
Transparentnost javnih finansija i državna revizija u Srbiji: izazovi za borbu protiv korupcije
MARČELO FARAĐI, NOVINAR
Uvodno izlaganje
10h00 – 11h00 Uvodni plenum
BOŽIDAR ĐELIĆ, BIVŠI MINISTAR FINANSIJA REPUBLIKE SRBIJE
Kontrola trošenja budžetskih sredstava u Srbiji – stanje i perspektive
Na osnovu svojih iskustava, gospodin Đelić, bivši ministar finansija Srbije, pokušaće da identifikuje neke od najvećih rizika za korupciju u budžetskoj proceduri u Srbiji.
PROF DR IVAN LENGVILER, UNIVERZITET U BAZELU, ŠVAJCARSKA
Politička ekonomija kontrolisanja korupcije
RADOJKO OBRADOVIĆ, BIVŠI POTPREDSEDNIK ODBORA ZA FINANSIJE NARODNE SKUPŠTINE
Trenutni status uspostavljanja vrhovne revizorske institucije u Srbiji
Uvodna sesija će pokušati da uspostavi osnovne principe i delatnosti državne revizije, kako u vezi borbe protiv korupcije, transparentnosti i odgovornosti javne administracije, tako i iz ekonomske perspektive. Zatim će se učesnici upoznati sa tokom uspostavljanja vrhovne državne revizije u Srbiji.