Međunarodna konferenecija REVACERN u Budimpešti

Ponedjeljak, 16. Novembar 2009.| 15:18

Rektor Internacionalnog Univerziteta u Novom Pazaru dr. Mevlud ef. Dudić i glavni imam Medžlisa IZ Novi Sad Fadil ef. Murati uzeli su učešće na REVACERN konferenciji (Religija i vrijednosti u Centralnoj i Istočnoj Evropi), koja je održana u Budimpešti 13. i 14. novembra 2009. godine.

Konferenciju su organizirali odsjek za religiju Univerziteta u Segedinu i brojne partnerske organizacije, kao što su Univerzitet u Beču, Katolički Univerzitet u Budimpešti, Univerzitet u Ljubljani, Institut za socijalna istraživanja – Zagreb, i dr. Konferenciju je otvorio i tom prilikom se obratio ministar za ljudska i manjinska prava te civilne i religijske poslove u Vladi R. Mađarske g-din Zoltan Balog.

Dr. Dudić je na konferenciji govorio na temu: „Sistem obrazovanja u Srbiji sa posebnim osvrtom na islamsko obrazovanje u osnovnim i srednjim školama“, izlažući probleme sa kojima se susreću vjeroučitelji na prostoru R. Srbije, dok je Fadil ef. govorio o Islamskoj zajednici u Srbiji sa posebnim osvrtom na muftijstvo Novosadsko.

Nakon održane konferencije, rektor IUNP, prof. Dr. Mevlud Dudić sastao se sa prorektorom Katoličkog Univerziteta u Budimpešti, prof. dr. Pazmany Peterom.

http://www.islamskazajednica.org/index.php?option=com_ezine&task=read&page=2&category=12&article=3122