u ponudi dukati iz perioda Kralja Aleksandra, iz 1933, sa njegovim i kraljicinim likom, na svakom pise vrednost 4 dukata. Kontaktirati na 064 177 42 99