Opstala je značajna kulturna ustanova
Prikazujem rezultate 1 do 21 od 21

Tema: Opstala je značajna kulturna ustanova

 1. #1
  Iskusan
  Učlanjen
  24.03.2004.
  Pol
  muški
  Lokacija
  Prestonica
  Poruke
  6.453
  Reputaciona moć
  0

  Podrazumevano Opstala je značajna kulturna ustanova

  Novim Statutom opstala je nacionalno bitna kulturna ustanova.

  VOJVODJANSKA AKADEMIJA NAUKA I UMETNOSTI

  Predsedništvo(Mandat od jula 2008. godine)

  akademik Endre Pap - predsednik

  prof. dr Branimir Gudurić - generalni sekretar

  akademik Rudolf Kastori - član Predsedništva

  prof. dr Miloš Tešić - član Predsedništva

  akademik Julijan Tamaš - član Predsedništva

  edovni članovi

  akademik Rudolf Kastori
  akademik Julijan Tamaš
  akademik Endre Pap

  Dopisni članovi

  dr Srbislav Denčić
  prof. dr Ferenc Gaál
  prof. dr Lajos Göncz
  prof. dr Branimir Gudurić
  mr Sava Halugin
  Boško Ivkov
  prof. dr Bogomil Karlavaris
  prof. dr Slobodanka Latinović
  prof. dr Vukadin Leovac
  prof. dr Milorad Miloradov
  prof. dr Nada Perišić-Janjić
  prof. dr József Szalma
  prof. dr Miloš Tešić
  prof. dr Bratislav Tošić

  Počasni članovi

  prof. Robert Hammerstiel

  Odeljenje društvenih nauka i umetnosti
  Sekretar Odeljenja: dopisni član József Szalma

  članovi:
  Lajos Göncz
  Sava Halugin
  Boško Ivkov
  Bogomil Karlavaris
  Julijan Tamaš


  Odeljenje prirodnih i tehničkih nauka

  Sekretar Odeljenja: dopisni član Milorad Miloradov

  Članovi:
  Srbislav Denčić
  Ferenc Gaál
  Branimir Gudurić
  Rudolf Kastori
  Slobodanka Latinović
  Vukadin Leovac
  Endre Pap
  Nada Perišić-Janjić
  Miloš Tešić
  Bratislav S. Tošić

  PROJEKTI ODELJENJA DRUŠTVENIH NAUKA I UMETNOSTI

  • Duhovni resursi Vojvodine
  Rukovodilac projekta je akademik Julijan Tamaš.

  • Istraživanje istine o stradanju naroda Vojvodine 1941 - 1948.
  Rukovodilac projekta je prof. dr Dragoljub Živković.

  PROJEKTI ODELJENJA PRIRODNIH I TEHNIČKIH NAUKA

  • Matematički modeli za donošenje odluka pod neodređenim uslovima i njihova primena.
  Rukovodilac projekta je akademik Endre Pap.

  • Razvoj kompleksa tehničkih i pravnih propisa za korišćenje biomase kao
  energenta, a posebno biogasa
  Rukovodilac projekta je prof. dr Miloš Tešić, dopisni član.

  • Vodoprivredni bilans Vojvodine – optimalno upravljanje i održivi razvoj
  Rukovodilac projekta je prof. dr Milorad Miloradov, dopisni član.

  • Rana detekcija karcinoma debelog creva u različitim etničkim grupama
  Vojvodine
  Rukovodilac projekta je prof. dr Branimir Gudurić, dopisni član.

  • Razvoj hemijskih metoda analize neonikotinoida i • derivata piridin–karboksilne
  kiseline
  Rukovodilac projekta je prof. dr Ferenc Gaál, dopisni član.

  • Slepilo i slabovidost i značaj hirurgije katarakte za smanjenje izlečivog slepila
  u Vojvodini
  Rukovodilac projekta je prof. dr Slobodanka Latinović, dopisna članica. 2. #2
  Iskusan
  Učlanjen
  24.03.2004.
  Pol
  muški
  Lokacija
  Prestonica
  Poruke
  6.453
  Reputaciona moć
  0

  Podrazumevano Re: Opstala je značajna kulturna ustanova

  MEĐUNARODNI PROJEKTI

  • Integrated Management of the Selected River Basin Complying with the
  European Water Framework Directive
  Nastavak saradnje započete 2005. godine sa Výskumnú ústav vodného hospodárstva,
  Bratislava (Naučnoistraživački institut za vodoprivredu, Bratislava).
  Rukovodilac projekta dopisni član VANU prof. dr Milorad Miloradov.

  • Zagađivanje zemljišta toksičnim elementima
  Ovaj projekat se realizuje u okviru naučne saradnje Srpske akademije nauka i
  umetnosti, VANU i Mađarske akademije nauka.
  Rukovodilac projekta je akademik Rudolf Kastori.

  Naučni skupovi
  2009

  * The 1st Regional Southeastern Europe Conference on Safe Communities: Safe Children in Safe Communities (22-25. jun) - saorganizacija VANU

  * International Symposium on Intelligent Systems and Informatics (SISY 2009) (Subotica, septembar 2009) - saorganizacija VANU


  2008

  * Vasa Stajić – misao i delo (18. april 2008)

  * Planning and Management of Water Resources Systems (25-27. septembar 2008) - saorganizacija VANU

  * International Symposium on Intelligent Systems and Informatics (SISY 2008) (Subotica, 26-27. septembar 2008) - saorganizacija VANU


  2007

  * Panonija – Balkan – Sredozemlje (1. jun)

  * The 21st Working Meeting of the Regional Hydrological Cooperation of the Danube Countries in the Framework of the IHP/UNESCO (25-28. jun) - saorganizacija VANU

  * Workshop Cereals Straw and Agricultural Residues for Bioenergy in New Member States and Candidate Countries (2-3. oktobar) - saorganizacija VANU


  2006

  * Jezik, obrazovanje, nauka, kultura, zaštita ljudskih i manjinskih prava u Vojvodini i zemljama u tranziciji (23. januar)

  * VANU na putu ka evropskim integracijama (12. septembar)

  * The Joint Workshop on the Geothermal and Biomass Energy Sources for Countries along the Danube (25-27. maj) – saorganizacija VANU

  * Energija kao izvor nastajanja (21-23. septembar) - saorganizacija VANU

  * Srpsko-mađarski simpozijum o inteligentnim sistemima (SISY 2006) (29 – 30. septembar) – saorganizacija VANU


  2005

  * Srpsko-mađarski simpozijum o inteligentnim sistemima (SISY 2005) (31. avgust – 1. septembar) – saorganizacija VANU[/blockquote]


  Međunarodna saradnja
  • Austrijska akademija nauka

  • Slovačka akademija nauka

  • Naučni institut za ukrajinistiku "Mihajlo Molnar", Nacionalni univerzitet u Užgorodu

  • Dukljanska akademija nauka i umjetnosti

  • Výskumnú ústav vodného hospodárstva, Bratislava (Naučnoistraživački institut za vodoprivredu, Bratislava). Saradnja se odvija na trogodišnjem projektu „Integrated Management of Selected River Basin Complying with the European Water Framework Directive“. Rukovodilac saradnje je prof. dr Milorad Miloradov, dopisni član VANU.

  • Magyar Tudományos Akadémia, Budapest (Mađarska akademija nauka, Javno telo, Mađarska sekcija evropskog udruženja društava za podsticanje korišćenja biomase, Budimpešta), u tehničkim i prirodnim naukama. Rukovodilac saradnje je prof. dr Miloš Tešić, dopisni član VANU.

  • Miskolci Egyetem Állam- és Jogtudományi Karának Államtudományi Intézetének Nemzetközi Jogi Tanszéke (Katedra za međunarodno i javno pravo Instituta za državne i pravne nauke Pravnog fakulteta Univerziteta u Miškolcu), i Magyar Tudományos Akadémia Miskolci Akadémiai Bizottsága Jogi Szakbizottsága (Pravno odeljenje regionalnog odeljenja Mađarske akademije nauka, Miškolc), u pravnim naukama. Rukovodilac saradnje je prof. dr József Szalma, dopisni član VANU

  • Magyar Tudományos Akadémia Szegedi Területi Bizottsága (Regionalno odeljenje Mađarske akademije nauka u Segedinu). Rukovodilac saradnje je dopisni član VANU József Szalma.

  • U okviru saradnje Srpske akademije nauka i umetnosti i Mađarske akademije nauka (MTA), akademik Rudolf Kastori je rukovodilac saradnje u ime SANU, na projektu koji se odnosi na istraživanja u vezi sa dugotrajnim stacionarnim poljskim ogledima sa teškim metalima. Saradnja se realizuje preko Instituta za pedologiju i agrohemiju MTA.

  • Prof. dr Ferenc Gaál, dopisni član VANU, koordinator je rada vojvođanskih spoljnih članova Javnog tela Mađarske akademije nauka.


  Izdavačka delatnost
  Uredništvo izdanja VANU: akademik Julijan Tamaš, akademik Rudolf Kastori i akademik Endre Pap.

  U 2008. godini Vojvođanska akademija nauka i umetnosti objavila je jedanaest publikacija

  • Godišnjak VANU 2007. Novi Sad, p. 108 (ISSN 1452-2268);
  • Endre Pap: Monotone realne operacije i njihova primena. Pristupna beseda, knjiga 4. Novi Sad, p. 131 (ISBN 86-85889-02-2, ISBN 978-86-85889-11-0);
  • Rudolf Kastori, Ivana Maksimović: Ishrana biljaka. Novi Sad, p. 237 (ISBN 978-86-85889-16-5);
  • Zbornik radova sa naučnog skupa Vasa Stajić – misao i delo. Novi Sad, p. 183 (ISBN 978-86-85889-18-9);
  • Zbornik radova sa naučnog skupa Planning and Management of Water Resources Systems. Novi Sad, p. 244 (ISBN 978-86-85889-19-6);
  • Milorad Miloradov, Stevan Prohaska, Anđelko Soro, Brankica Majkić, Dušan Đurić: Metodologija za izradu vodoprivrednog bilansa Vojvodine. Novi Sad, p. 248 (ISBN 978-86-85889-17-2);
  • Márta Cseh: Az e-t ö-vel váltó szabad alternánsok viselkedése a vajdasági magyar nyelvben és lexikográfiánk ebből adódó feladatai (Ponašanje dubleta tipa fel/föl u mađarskom jeziku u Vojvodini i odražavanje te pravilnosti u leksikografiji kod nas). Doktorska disertacija. Novi Sad, p. 124 (ISBN 978-86-85889-20-2);
  • Marija D. Sakač: Psihološki profil ličnosti studenata. Doktorska disertacija. Novi Sad, p. 319 (ISBN 978-86-85889-21-9);
  • Miloš Tešić, Ferenc Kiš, Veroslav Janković: Mogućnosti proizvodnje i korišćenja biodizela u AP Vojvodini. Novi Sad, p. 173 (ISBN 978-86-85889-22-6, ISBN 978-86-85889-23-3);
  • Julijan Tamaš: Veličina malih. Novi Sad, p. 290 (ISBN 978-86-85889-22-6, ISBN 978-86-85889-24-0);
  • Milorad Miloradov et al.: Integrated Management of Selected River Basin Complying with the European Water Framework Directive (Integrisano upravljanje odabranim rečnim slivom u skladu sa okvirnim evropskim direktivama). Novi Sad, p. 221 (ISBN 978-86-85889-22-6, ISBN 978-86-85889-29-5).


  U 2007. godini Vojvođanska akademija nauka i umetnosti objavila je osam publikacija:

  • Zbornik radova sa naučnog skupa sa međunarodnim učešćem Jezik, obrazovanje, nauka, kultura, zaštita ljudskih i manjinskih prava u Vojvodini i zemljama u tranziciji. Novi Sad, p. 173 (ISBN 978-86-85889-06-6),
  • Godišnjak VANU 2006. Novi Sad, p. 69 (ISSN 0352-1354),
  • Halugin : Skulpture (Katalog za samostalnu izložbu mr Save Halugina, dopisnog
  • člana VANU). Novi Sad, p. 58 (ISBN 978-86-85889-08-0),
  • Nadežda Radović: Vojvodina – snovi i konflikti, knjiga intervjua objavljenih u listu Danas. Novi Sad, p. 222 (ISBN 978-86-85889-12-7),
  • Katalog za samostalnu izložbu prof. dr Bogomila Karlavarisa, dopisnog člana VANU. Novi Sad, p. 54 (ISBN 978-86-85889-10-3),
  • Zbornik radova sa simpozijuma sa međunarodnim učešćem Panonija – Balkan – Sredozemlje – povodom 80 godina života i 60 godina rada akademika Bogumila Hrabaka. Novi Sad, p. 363 (ISBN 978-86-85889-09-7),
  • Janko Ramač: Руснаци у Южней Угорскей: (1745-1918). Doktorska disertacija. Novi Sad, p. 525 (ISBN 978-86-85889-13-4) i
  • Bogomil Karlavaris: Fenomen dečijeg crteža. Novi Sad, p. 53 (ISBN 978-86-489-0618-2)

  U 2006. Vojvođanska akademija nauka i umetnosti objavila je pet publikacija:

  • Godišnjak 2005. Vojvođanske akademije nauka i umetnosti. Vojvođanska akademija nauka i umetnosti, Novi Sad, 2006. p. 218
  • Pristupna beseda akademika Julijana Tamaša O prirodi književnosti i prirodi proučavanja književnosti. Novi Sad, knjiga 3, 2006. p. 160
  • Pristupna beseda akademika Rudolfa Kastorija Azot i životna sredina. Novi Sad, knjiga 2, 2006. p. 177
  • Pristupna beseda akademika Béle Ribára Kristalne strukture itrijumovih nitrata. Novi Sad, knjiga 1, 2006. p. 76
  • Zbornik apstrakata sa skupa Energija kao izvor nastajanja. Novi Sad, 2006. p. 32

  U 2005. Vojvođanska akademija nauka i umetnosti objavila je dve publikacije:

  • Godišnjak 2004. Vojvođanske akademije nauka i umetnosti. Vojvođanska akademija nauka i umetnosti, Novi Sad, 2005. p 120.
  • Tošić, B., Sajfert, V., Popov, D., Šetrajčić, J., Ćirić, D.: Primena diferencnog računa u analizi nanostruktura. Vojvođanska akademija nauka i umetnosti, Novi Sad, 2005. p 193.

 3. #3
  Iskusan
  Učlanjen
  24.03.2004.
  Pol
  muški
  Lokacija
  Prestonica
  Poruke
  6.453
  Reputaciona moć
  0

  Podrazumevano Re: Opstala je značajna kulturna ustanova

  Dakle veoma bitna nacionalna institucija i nadam se da ćemo uskoro videti da će i sa SANu biti neka dobra saradnja. U svakom slučaju ovo je jako dobro i jako bitno što postoji!

 4. #4
  Elita Kad_LupimLupim (avatar)
  Učlanjen
  31.03.2004.
  Pol
  muški
  Lokacija
  BG
  Poruke
  19.977
  Reputaciona moć
  254

  Podrazumevano Re: Opstala je značajna kulturna ustanova

  A vi ste vec postali i posebna nacija?
  Realno...

 5. #5
  Iskusan
  Učlanjen
  24.03.2004.
  Pol
  muški
  Lokacija
  Prestonica
  Poruke
  6.453
  Reputaciona moć
  0

  Podrazumevano Re: Opstala je značajna kulturna ustanova

  Citat Original postavio Kad_LupimLupim Pogledaj poruku
  A vi ste vec postali i posebna nacija?
  Ko to mi? SANU nije samo Akademija Srba, već svih gradjana koji tu žive. Dakle i VANU je od nacionalnog značaja za sve gradjane Srbije koji žive tom području Srbije. Ili ti možda odričeš da je Vojvodina u Srbiji?

 6. #6
  Elita Kad_LupimLupim (avatar)
  Učlanjen
  31.03.2004.
  Pol
  muški
  Lokacija
  BG
  Poruke
  19.977
  Reputaciona moć
  254

  Podrazumevano Re: Opstala je značajna kulturna ustanova

  Znaci mogu i ja da napravim u mom STANU, izigravam akademika i prodajem pamet svim gradjanima Srbije nacionalni znacaj. To ti je ko ovde na BG univerzitetu, sto postoji nesretni Saobracajni fakultet samo da bi neki pametnjakovici imali svoje dekansko/profesorske plate, koje nisu mogli da zarade na Masincu
  Realno...

 7. #7
  Iskusan
  Učlanjen
  24.03.2004.
  Pol
  muški
  Lokacija
  Prestonica
  Poruke
  6.453
  Reputaciona moć
  0

  Podrazumevano Re: Opstala je značajna kulturna ustanova

  Citat Original postavio Kad_LupimLupim Pogledaj poruku
  Znaci mogu i ja da napravim u mom STANU, izigravam akademika i prodajem pamet svim gradjanima Srbije nacionalni znacaj. To ti je ko ovde na BG univerzitetu, sto postoji nesretni Saobracajni fakultet samo da bi neki pametnjakovici imali svoje dekansko/profesorske plate, koje nisu mogli da zarade na Masincu
  Ne možeš jer nisi pametan i edukovan i jer niko neće da te u svetu prizna i ima medjunarodnu suradnju sa tobom. Mada mislim da bi trebalo da intenziviraju suradnju sa Dukljanskom akademijom.

 8. #8
  Legenda
  Učlanjen
  03.04.2007.
  Pol
  ženski
  Poruke
  51.329
  Tekstova u blogu
  1
  Reputaciona moć
  0

  Podrazumevano Re: Opstala je značajna kulturna ustanova

  Pa imamo vec SANU...ali nekima je vaznije da i u svom selu imaju akademiju nauka.

 9. #9
  Iskusan
  Učlanjen
  24.03.2004.
  Pol
  muški
  Lokacija
  Prestonica
  Poruke
  6.453
  Reputaciona moć
  0

  Podrazumevano Re: Opstala je značajna kulturna ustanova

  Citat Original postavio picololeone Pogledaj poruku
  Pa imamo vec SANU...ali nekima je vaznije da i u svom selu imaju akademiju nauka.
  A što da nekad mogu da ih imaju i Bavarska i Vels?

 10. #10
  Legenda
  Učlanjen
  03.04.2007.
  Pol
  ženski
  Poruke
  51.329
  Tekstova u blogu
  1
  Reputaciona moć
  0

  Podrazumevano Re: Opstala je značajna kulturna ustanova

  Citat Original postavio Gwydion Pogledaj poruku
  A što da nekad mogu da ih imaju i Bavarska i Vels?
  Na mnogo visoko "pucas' druze!

  Kad se pre osiliste?

 11. #11
  Poznat lav8 (avatar)
  Učlanjen
  23.03.2008.
  Pol
  muški
  Poruke
  8.061
  Reputaciona moć
  121

  Podrazumevano Re: Opstala je značajna kulturna ustanova

  Citat Original postavio Gwydion Pogledaj poruku
  Ne možeš jer nisi pametan i edukovan i jer niko neće da te u svetu prizna i ima medjunarodnu suradnju sa tobom. Mada mislim da bi trebalo da intenziviraju suradnju sa Dukljanskom akademijom.
  E,takvi kadrovi su i taman za saradnju sa manitim Jevremom Brkovicem!

  Ovo je sve bolje od boljeg!!!

  Jos da ubace onu nesrecu i avetinju Stevovica,i ekipa na okupu!!!

  A,mozda vam i Milo uvali koji evro!!!
  Vec su mnoge pale vlasti,pa ces i ti Bota pasti!

 12. #12
  Iskusan
  Učlanjen
  24.03.2004.
  Pol
  muški
  Lokacija
  Prestonica
  Poruke
  6.453
  Reputaciona moć
  0

  Podrazumevano Re: Opstala je značajna kulturna ustanova

  Citat Original postavio picololeone Pogledaj poruku
  Na mnogo visoko "pucas' druze!

  Kad se pre osiliste?
  Statut predvidja Akademiju. Politička tvorevina koja je po papirima, ako ne računamo tamo neke hatišerife. starija od moderne Srbije i iz koje su dolazili da prosvećuju Srbe i nauče ih da jedu krompir i tako ne poumiru od gladi, ima puno pravo na Akademiju!

 13. #13
  Iskusan
  Učlanjen
  24.03.2004.
  Pol
  muški
  Lokacija
  Prestonica
  Poruke
  6.453
  Reputaciona moć
  0

  Podrazumevano Re: Opstala je značajna kulturna ustanova

  Citat Original postavio lav8 Pogledaj poruku
  E,takvi kadrovi su i taman za saradnju sa manitim Jevremom Brkovicem!

  Ovo je sve bolje od boljeg!!!
  A šta ti imaš protiv Jevrema? Kakvi to tebe teški kompleksi muče?

 14. #14
  Poznat lav8 (avatar)
  Učlanjen
  23.03.2008.
  Pol
  muški
  Poruke
  8.061
  Reputaciona moć
  121

  Podrazumevano Re: Opstala je značajna kulturna ustanova

  Citat Original postavio Gwydion Pogledaj poruku
  A šta ti imaš protiv Jevrema? Kakvi to tebe teški kompleksi muče?
  A,kakvi crni kompleksi sinko!

  A,znas li ti ne ubio te bog,ko je ta nesreca!!!

  Taj ti bio najbolji drug sa Matijom Beckovicem i Radovanom Karadzicem,iz ''beogradskih'' dana,pa kada ga nisu primili u SANU,od velikog Srbina,se pretvori u Dukljanina!

  Mislim,kada vec pricamo o kompleksima....
  Vec su mnoge pale vlasti,pa ces i ti Bota pasti!

 15. #15
  Legenda
  Učlanjen
  03.04.2007.
  Pol
  ženski
  Poruke
  51.329
  Tekstova u blogu
  1
  Reputaciona moć
  0

  Podrazumevano Re: Opstala je značajna kulturna ustanova

  Citat Original postavio Gwydion Pogledaj poruku
  Statut predvidja Akademiju. Politička tvorevina koja je po papirima, ako ne računamo tamo neke hatišerife. starija od moderne Srbije i iz koje su dolazili da prosvećuju Srbe i nauče ih da jedu krompir i tako ne poumiru od gladi, ima puno pravo na Akademiju!
  Zabole me dupe za Statut!

 16. #16
  Iskusan
  Učlanjen
  24.03.2004.
  Pol
  muški
  Lokacija
  Prestonica
  Poruke
  6.453
  Reputaciona moć
  0

  Podrazumevano Re: Opstala je značajna kulturna ustanova

  Citat Original postavio lav8 Pogledaj poruku
  A,kakvi crni kompleksi sinko!

  A,znas li ti ne ubio te bog,ko je ta nesreca!!!

  Taj ti bio najbolji drug sa Matijom Beckovicem i Radovanom Karadzicem,iz ''beogradskih'' dana,pa kada ga nisu primili u SANU,od velikog Srbina,se pretvori u Dukljanina!

  Mislim,kada vec pricamo o kompleksima....
  Svaki svetac ima prošlost, a danas on ima sadašnjost koja je blistava.

 17. #17
  Poznat lav8 (avatar)
  Učlanjen
  23.03.2008.
  Pol
  muški
  Poruke
  8.061
  Reputaciona moć
  121

  Podrazumevano Re: Opstala je značajna kulturna ustanova

  Citat Original postavio Gwydion Pogledaj poruku
  Svaki svetac ima prošlost, a danas on ima sadašnjost koja je blistava.
  Vidim,neka lajne jos nesto o Barovicu i Acu Djukanovicu,i ovaj put nece ga promasiti!

  Hebi ga,spijune i fukaru niko ne voli,a i znaju da je u dusi veliki Srbin.

  Sad da mu ponude neostvareni san(mesto u SANU),popljuvao bi vas autonomase,da bi ste se pet dana brisali!!!
  Vec su mnoge pale vlasti,pa ces i ti Bota pasti!

 18. #18
  kisela bombona nije na forumu
  срећа долази у кућу где се чује смех
  Elita kisela bombona (avatar)
  Učlanjen
  22.11.2008.
  Pol
  ženski
  Lokacija
  ту, поред реке
  Poruke
  17.844
  Tekstova u blogu
  13
  Reputaciona moć
  654

  Podrazumevano Re: Opstala je značajna kulturna ustanova

  Citat Original postavio Gwydion Pogledaj poruku
  Novim Statutom opstala je nacionalno bitna kulturna ustanova.

  VOJVODJANSKA AKADEMIJA NAUKA I UMETNOSTI

  Predsedništvo(Mandat od jula 2008. godine)

  akademik Endre Pap - predsednik

  prof. dr Branimir Gudurić - generalni sekretar

  akademik Rudolf Kastori - član Predsedništva

  prof. dr Miloš Tešić - član Predsedništva

  akademik Julijan Tamaš - član Predsedništva

  edovni članovi

  akademik Rudolf Kastori
  akademik Julijan Tamaš
  akademik Endre Pap

  Dopisni članovi

  dr Srbislav Denčić
  prof. dr Ferenc Gaál
  prof. dr Lajos Göncz
  prof. dr Branimir Gudurić
  mr Sava Halugin
  Boško Ivkov
  prof. dr Bogomil Karlavaris
  prof. dr Slobodanka Latinović
  prof. dr Vukadin Leovac
  prof. dr Milorad Miloradov
  prof. dr Nada Perišić-Janjić
  prof. dr József Szalma
  prof. dr Miloš Tešić
  prof. dr Bratislav Tošić

  Počasni članovi

  prof. Robert Hammerstiel

  Odeljenje društvenih nauka i umetnosti
  Sekretar Odeljenja: dopisni član József Szalma

  članovi:
  Lajos Göncz
  Sava Halugin
  Boško Ivkov
  Bogomil Karlavaris
  Julijan Tamaš


  Odeljenje prirodnih i tehničkih nauka

  Sekretar Odeljenja: dopisni član Milorad Miloradov

  Članovi:
  Srbislav Denčić
  Ferenc Gaál
  Branimir Gudurić
  Rudolf Kastori
  Slobodanka Latinović
  Vukadin Leovac
  Endre Pap
  Nada Perišić-Janjić
  Miloš Tešić
  Bratislav S. Tošić

  PROJEKTI ODELJENJA DRUŠTVENIH NAUKA I UMETNOSTI

  • Duhovni resursi Vojvodine
  Rukovodilac projekta je akademik Julijan Tamaš.

  • Istraživanje istine o stradanju naroda Vojvodine 1941 - 1948.
  Rukovodilac projekta je prof. dr Dragoljub Živković.

  PROJEKTI ODELJENJA PRIRODNIH I TEHNIČKIH NAUKA

  • Matematički modeli za donošenje odluka pod neodređenim uslovima i njihova primena.
  Rukovodilac projekta je akademik Endre Pap.

  • Razvoj kompleksa tehničkih i pravnih propisa za korišćenje biomase kao
  energenta, a posebno biogasa
  Rukovodilac projekta je prof. dr Miloš Tešić, dopisni član.

  • Vodoprivredni bilans Vojvodine – optimalno upravljanje i održivi razvoj
  Rukovodilac projekta je prof. dr Milorad Miloradov, dopisni član.

  • Rana detekcija karcinoma debelog creva u različitim etničkim grupama
  Vojvodine
  Rukovodilac projekta je prof. dr Branimir Gudurić, dopisni član.

  • Razvoj hemijskih metoda analize neonikotinoida i • derivata piridin–karboksilne
  kiseline
  Rukovodilac projekta je prof. dr Ferenc Gaál, dopisni član.

  • Slepilo i slabovidost i značaj hirurgije katarakte za smanjenje izlečivog slepila
  u Vojvodini
  Rukovodilac projekta je prof. dr Slobodanka Latinović, dopisna članica.

  ..Опстала....

  .
  "Лажу сви они који кажу да време лечи све ране. Не лечи. Не могу се овакве ране залечити, за њих нема мелема"

 19. #19
  Veoma poznat Вуја (avatar)
  Učlanjen
  07.04.2008.
  Pol
  muški
  Lokacija
  Beograd, Srbija
  Poruke
  10.597
  Reputaciona moć
  173

  Podrazumevano Re: Opstala je značajna kulturna ustanova

  • Duhovni resursi Vojvodine
  Rukovodilac projekta je akademik Julijan Tamaš.
  Jedva cekam stampano izdanje.
  Radi ono u cemu si dobar, a ne ono za mislis da si dobar

 20. #20
  Legenda al bundy (avatar)
  Učlanjen
  09.01.2006.
  Pol
  muški
  Lokacija
  Kod Marinca na ignore :(
  Poruke
  56.560
  Reputaciona moć
  1413

  Podrazumevano Re: Opstala je značajna kulturna ustanova

  PROJEKTI ODELJENJA DRUŠTVENIH NAUKA I UMETNOSTI

  • Duhovni resursi Vojvodine
  Rukovodilac projekta je akademik Julijan Tamaš.

  • Istraživanje istine o stradanju naroda Vojvodine 1941 - 1948.
  Rukovodilac projekta je prof. dr Dragoljub Živković.

  PROJEKTI ODELJENJA PRIRODNIH I TEHNIČKIH NAUKA

  • Matematički modeli za donošenje odluka pod neodređenim uslovima i njihova primena.
  Rukovodilac projekta je akademik Endre Pap.

  • Razvoj kompleksa tehničkih i pravnih propisa za korišćenje biomase kao
  energenta, a posebno biogasa
  Rukovodilac projekta je prof. dr Miloš Tešić, dopisni član.

  • Vodoprivredni bilans Vojvodine – optimalno upravljanje i održivi razvoj
  Rukovodilac projekta je prof. dr Milorad Miloradov, dopisni član.

  • Rana detekcija karcinoma debelog creva u različitim etničkim grupama
  Vojvodine
  Rukovodilac projekta je prof. dr Branimir Gudurić, dopisni član.

  • Razvoj hemijskih metoda analize neonikotinoida i • derivata piridin–karboksilne
  kiseline
  Rukovodilac projekta je prof. dr Ferenc Gaál, dopisni član.

  • Slepilo i slabovidost i značaj hirurgije katarakte za smanjenje izlečivog slepila
  u Vojvodini
  Rukovodilac projekta je prof. dr Slobodanka Latinović, dopisna članica.
  ovo je vec opasno antisrpsko delovanje i tipican primer separatistickih projekata od izvdenih od strane izdajnika iz tzv. VANU
  a pogotovo ovi neonikotinoidi i derivati pirin-karboksilne kiseline otkrivaju pravo lice ove srbomrzacke institucije i njenu ulogu u podmuklim mracnom planovima ocepljenja APV i ustpostave neke nove AU monarhije
  The Show Must Go On...

 21. #21
  Početnik
  Učlanjen
  07.11.2009.
  Pol
  muški
  Lokacija
  svuda i nigde
  Poruke
  8
  Reputaciona moć
  0

  Podrazumevano Re: Opstala je značajna kulturna ustanova

  Neki Delvidek nikako da zaborave, a i Austrougarska im se mota po glavi.Umesto jogurta trebalo bi ocigledno nesto tvrdje.

Slične teme

 1. KOJA JE DERMATOLOSKA USTANOVA NAJBOLJA U BG U
  Autor bobanms u forumu Zdravlje
  Odgovora: 7
  Poslednja poruka: 25.04.2010., 17:10
 2. =Ustanova=
  Autor come u forumu Nauka
  Odgovora: 0
  Poslednja poruka: 17.08.2009., 05:18
 3. REGISTAR VISOKOŠKOLSKIH USTANOVA
  Autor biska u forumu Fakulteti
  Odgovora: 1
  Poslednja poruka: 03.04.2008., 13:10
 4. Kulturna Srbijo...!
  Autor Buduca_Srbija u forumu Politika
  Odgovora: 28
  Poslednja poruka: 21.01.2007., 19:19
 5. Odgovora: 9
  Poslednja poruka: 14.11.2005., 20:00

Pravila za slanje poruka

 • Ne možete kreirati novu temu
 • Ne možete poslati odgovor
 • Ne možete dodati priloge
 • Ne možete prepraviti svoju poruku
 •