Interesujeme koje vrste modema se korisi u Srbiji i na kojim frekvencijama rade (frekvencija za primanje i slanje podataka)...