Dali je neko kupio digitalni foto aparat koji se reklamira na TV-u za oko 3000 din.