treba mi pomoc oko jednog zadatka iz jave. imam neku osnovnu ideju, ali ne mogu do kraja da je sprovedem pa ako mozete da mi pomognete.

ovo je zadatak:

Postoje samo tri prirodna broja koja su jednaka zbiru četvrtih stepena svojih
cifara.
1634 = 14 + 64 + 34 + 44
8208 = 84 + 24 + 04 + 84
9474 = 94 + 44 + 74 + 44
Zbir tih brojeva 1634 + 8208 + 9474 = 19316.
Broj 1 takoñe zadovoljava jednakost 1 = 14 ali razmatraćemo samo brojeve gdje u
zbiru učestvuju dvije cifre. Napisati program koji izračunava zbir svih prirodnih
brojeva koji su jednaki zbiru petih stepena svojih cifara.