http://en.rian.ru/world/20090408/120990415.html Francuska je pojačala investicije u Rusiju,do sada je Francuska otvorila 400 novih kompanija to je čini glavnim investitorom u Rusiji.