HITNO mi treba analiza nekog lika iz pesama pokosovskog ciklusa !!!!! Pomagajte,molim Vas !!!!!!