Koji su uslovi i da li je moguće prebacivanje sa tehničkog fakulteta u Čačku na etf u Beogradu, i da li je moguće na kraju prvog semestra? I da li postoji neki odgovarajući smer na etf-u koji "odgovara" smeru informacione tehnologije u Čačku...?