11.09.2009.

PRESS
Presuda Okružnog suda u Beogradu

U skladu s presudom Vrhovnog suda, Press objavljuje presudu Okružnog suda u delu u kome se odnosi na maloletnog tužioca Mihajla Lajfa Jovanovića:

[Presude Vrhovnog i Okružnog suda]
Presude Vrhovnog i Okružnog suda

Crno na belo... Presude Vrhovnog i Okružnog suda

„Delimično se usvaja tužbeni zahtev, pa se OBAVEZUJE tuženi Dragan Vučićević da na ime naknade nematerijalne štete zbog povrede prava na privatni život plati maloletnom Jovanović Mihajlu Lajfu, čiji je zakonski zastupnik majka Jovanović Jelena, 150.000 dinara u roku od 15 dana od pravosnažnosti presude, pod pretnjom prinudnog izvršenja."

http://www.pressonline.rs/page/stories/sr.html?view=story&id=79386&sectionId=37

ovo ko neki reperi , samo jos 50 cent fali nego mali Lajf snalazljivo neko dete ,ima mozda 5 godina a vec je zaradio skoro dva soma evra