20.Decembra biće javljeno ko je dobio nagradu za glupost godine,a 25.Decembra biće uručena srećniku.

Do kraja septembra reći ćemo za 2005.,2006.,2007.i 2008.

Predsednik komiteta-Rastko Pocesta

Ima 8 članova kabineta,a čast nam je da pozovemo Master Yodu za pomoć!