MENJAO BIH 6 SREBRNJAKA ODLIKNOG STANJA ZA 1 AUSTRIJSKI DUKAT 1915 KO IMA NEKA SE JAVI NA BOKI93@KRSTARICA.COM I DA JE ZAINTERESOVAN ZA RAZMENU???~??~