Ne mogu da otvorim kapiju gde postoji neka tajna i gde znakovi treba da se poredjeju u krug i dijamant ne znam kako da izvadim, mislim da je to 2 nivo.