Šah i njegove varijante
Prikazujem rezultate 1 do 16 od 16

Tema: Šah i njegove varijante

 1. #1
  Zainteresovan član NUSKMP (avatar)
  Učlanjen
  27.04.2009.
  Pol
  muški
  Lokacija
  Moskva
  Poruke
  474
  Reputaciona moć
  36

  Podrazumevano Šah i njegove varijante

  ŠAHOVSKE IGRE  Mnogi autori literature,koja se bavi problematikom Društvenih Igara,nerado pišu o Šahu,smatrajući da on prevazilazi nivo „Igre“,te da nisu dovoljno kompetentni.To ide toliko daleko,da su se pojavile i knjige pod naslovom „Igre na Tabli osim Šaha“.Da bi ovo izdaje bilo kompletno,ipak su date i osnove Šaha,ali sa dubokim ubeđenjem,da i pre nego što pročitate ove redove,ovoliko o njemu već znate.
  Osnovni pojmovi klasičnog Šaha su ovde izneti,pre svega zbog njihovog delimičnog korišćenja u ostalim igrama ovoga poglavlja.Za razliku od Šahovske literature,ovo izdanje se neće baviti problemima na Tabli,već samo osnovnim pravilima,neophodnim,da bi se igra uopšte izvela,kretanjem i vrstom figura i sl.
  Ukratko rečeno,sve što je neophodno za samu igru,ovde postoji.Ostalo je prepušteno intuiciji čitaoca,ili nabavci Šahovske Literature.  Š a h

  Šah vodi poreklo iz Indije,a bio je jako popularan i u Persiji,zbog čega ga Iranci često svojataju.Međutim,shvatanja su se od tog vremena toliko promenila,da se danas za njega pre može reći da je naučna disciplina,nego društvena igra.Ishod svake partije,isključivo zavisi od umešnosti igrača,a faktor sreće je potpuno eliminisan,pa se Šah smatra vidom sporta.
  ŠAHOVSKA TABLA : Sastoji se iz 64 polja,od kjih je polovina bele boja,a ostala crna,ili tamna.Polja se sastoje iz 8 horizontalnih redova i 8 kolona,drugim rečima,kvadrat 8x8. Redovi su označeni brojevima,od 1,do 8,a kolone slovima: a,b,c,d,e,f,g,h.Tako se svako polje na Tabli, može definisati sa slovom i brojem,npr. „e4“, „d5“ i sl.
  Tabla se postavlja tako,da je u donjem desnom uglu svakog igrača belo polje.Igrač koji vodi bele figure,prema sebi postavlja red,označen brojem „1“,a prema protivniku br. „8“.
  FIGURE : Ukupno na Tabli ima 32 figure,od kojih su 16 bele,a drugih 16,crne.Pre prve partije,žrebom se određuje igrač,koji vodi bele figure.U svakoj sledećoj,igrači menjaju boju figura i okreću Tablu.
  Uvek je prvi na potezu „Beli“.Upravo zbog toga,on i teorijski ima malu prednost,pa je poželjno,da igrači podjednak broj puta,vode bele i crne figure.Postoje retki primeri,naročito među ženskim Velemajstorima,da pojedine šahistinje bolje rezultate postižu i radije igraju sa crnim figurama.
  I bele,i crne figure,imaju isti sastav.Svaka strana ima po: 8 Piona („Pešaka“),2 Topa, 2 Skakača („Konja“), 2 Lovca („Laufera“) i po jednu Damu („Kraljicu“) i Kralja.
  Raspored figura na početku partije je prikazan na slici.Treba obratiti pažnju,da se bela „Dama“ na početku igre nalazi na belom,a crna,na crnom polju.Vrlo važno za početnike je,da se Kralj i Dama u svakoj šahovskoj garnituri razlikuju tako,što je „Kralj“ uvek najviša figura na Tabli.
  Kralj (K) : e1,e8
  Dama (D) : d1,d8
  Top (T) : a1 i h1, a8 i h8
  Lovac (L) : c1 i f1, c8 i f8
  Skakač (S) : b1 i g1, b8 i g8
  Pioni (nemaju slovnu oznaku) : na redu „2“ beli,a na redu „7“,crni

  Zvanične partije se prate i zapisuju uz pomoć posebnih „šahovskih simbola“. U svakom potezu se najpre piše njegov redni broj,zatim,oznaka figure koja igra,broj polja na kome se ona nalazi i najzad,oznaka polja,na koje se pomera.Npr, 5.Ke1-e2 znači,da je peti potez,te da se Kraljem,koji se nalazi na polju „e1“,odigrava na polje „e2“.Pri tome,polja se uvek označavaju malim slovima,a figure,velikim.
  Pri zapisima partija se koriste još i sledeći simboli: ( Jede, (+) Šah, (++) Dvostruki Šah, (=) Mat, (0-0) Mala Rokada, (0-0-0) Velika Rokada, (!) Dobar Potez, (!!) Vrlo Dobar Potez, (?) Loš Potez, (??) Vrlo Loš Potez, (=)Mala Prednost Belog, (=)Mala Prednost Crnog, (_)Bolja Pozicija Belog, (_) Bolja Pozicija Crnog.
  Primer: Td6:d1,čita se kao: „Top sa d6,jede na d1“.
  Pion: To je najslabija figura,ali na kraju najčešće odlučuju partiju.Ima ih po 8 na svakoj strani,a u notaciji nemaju oznaku.U slučaju da piše e2-e4,to znači,da je u pitanju Pion,koji se pomera sa e2,na e4.
  Na početku partije,Pioni se nalaze na II-om i VII-om redu,a mogu se kretati samo u napred (beli ka VIII-om,a crni ka I-om redu).Sa svih pozicija se pomeraju samo za po jedno polje,osim sa startnih mesta,odakle se mogu pomerati za 2 polja napred.
  Npr, ako je Pion na polju e2,on se može pomeriti na polje e3,ali i na polje e4,u koliko je polje e3 prazno.
  Pion „jede“ protivničku figuru,samo na dijagonalnom levom i desnom polju, neposredno ispre sebe.Znači,sa polja e2,može „jesti“ na polja d3 ili f3.To se najbolje može videti na dijagramu.
  Kada se Pion dovede do poslednjeg reda Table,može se zameniti sa bilo kojom figurom.Taj postupak se naziva „Promocija Pešaka“.Najčešće se menja sa Damom,pošto je to najjača figura,ali se može po želji igrača zameniti i sa bilo kojom drugom.
  Na drugom dijagramu je primer za tzv, „An-pasan“.Ako Pion igra sa svog početnog polja za dva u napred,a pri tome je polje neposredno ispred njega,tučeno od strane protivničkog Piona,protivnik ga može odneti,kao da je odigran na to polje.Prosto,ako u primeru na slici,beli odigra na polje c4,crni ga uzima na c3.
  „Pojesti“,ili „Odneti“ protivničku figuru,ovde znači postaviti svoju na polje,na kome se nalazi ona,a nju samu ukloniti sa Table.
  Uzimanje u Šahu nije obavezno i upravo se na tome i zasniva cela ideologija igre.
  Lovac: Lovac je „laka figura“,koja se može kretati dijagonalno u svim pravcima i za neograničen broj polja.On se kreće samo po slobodnim poljima,a na svom putu ne može preskakati svoje i protivničke fiugre.Lovac „jede“ protivničku figuru,ako mu se nađe na putanji kretanja.međutim,ako mu se na putu ispreči njegova figura,može igrati samo do nje.
  Od dva Lovca jedne strane,jedan je „belopoljac“ i kreće se samo po belim poljima,a drugi je „crnopoljac“,koji se kreće po crnim poljima.
  Lovac i Skakač se smatraju iste jačine,ali „lovački par“ je u završnici partije,jači od para Skakača,ili Lovca i Skakača.
  Skakač: Skakač je jedina figura,za čije kretanje nisu potrebna slobodna polja.Kao što je prikazano na slici,postoje 8 polja,na koje može doći i za to mu nije neophodno,da međupolja budu prazna.On ih praktično preskače,pa se koristi izraz: „Skakač doskače na polje...“
  Top: To je „teška figura“,a kreće se samo pravo,u svim pravcima i smerovima. Naravno,samo po slobodnim poljima.
  Dama: Dama je najjača figura u Šahu.Ona se kreće pravolinijski i dijagonalno,u bilo kom pravcu i smeru.Tretira se da ima jačinu 2 Topa.
  Kralj: Kralj je u šahovskoj igri centralna figura,pošto je i cilj svakoga igrača,osvojiti protivničkog Kralja.On se kreće,za po jedno polje,u bilo kom pravcu.

  Sama igra se odvija tako,što igrači naizmeično vuku po jedan potez.Jedini potez,u kome se pomeraju dve figure je „Rokada“.U njoj se Kralj pomera za dva polja,prema bilo kom svom Topu,a zatim se u istom potezu,Top prebacuje na susedno polje pored Kralja,sa druge strane.Ovaj potez je ilustrovan i na dijagramu.Ako se Kralj „rokira“ sa Topom sa „h-kolone“, u pitanju je „Mala Rokada“.Ako se isti potez izvede sa Topom sa „a-linije“,vrši se „Velika Rokada“.Cilj Rokade je, uklanjanje Kralja sa centralnog mesta,prema kraju Table,gde je njegovu zaštitu lakše organizovati.Uslov za Rokadu je,da se Kralj do tog trenutka nije pomerao,kao i da su sva polja između Kralja i Topa prazna.Rokada se takođe ne sme vršiti,ako je Kralj pod „Šahom“,a ni preko „tučenog polja“,odnosno,ako je bilo koje polje između ove dve figure, napadnuto od strane protivnika.
  Prevashodni cilj prvog dela igre je,da se izvrši Rokada.Sa njom je „Otvaranje“ završeno,a počinje deo igre,koji se naziva „Središnjica“.
  „Šah“ je situacija,kada je napadnut Kralj.Igrač,čiji je Kralj napadnut,mora ga odmah pomeriti,ili ga sa podmetanjem neke druge figure,zaštititi.U protivnom,partija se tog trenutka prekida,jer ga protivnik u sledećem potezu „jede“.Igrač koji napada Kralj,glsno mora reći: „Šah!“
  „Mat“ je pozicija,u kojoj je Kralj napadnut i ne može se zaštititi.To je i kraj partije, a igrač koji je „Matirao“ protivničkog Kralja je pobednik.
  „Pat“ je situacija,kada nije dat „Šah“,ali igrač koji je na potezu,ne može odigrati ni jedna potez.Partija se takođe prekida,ali se smatra nerešenom.„Pat“ je uglavnom šansa za slabijeg,da ipak izvuče nerešen rezultat.
  „Remi“ je nerešen ishod partije.Do njega najčešće dolazi,kada obojica suparnika uvide, da niko ne može dobiti partiju,pa se ona dogovorno prekida.Do Remija dolazi,i kada na Tabli ostanu samo „goli“ (sami) Kraljevi,ili Kralj sa jednom „lakom figurom“,odnosno sa dva Skakača.Dogovora ne mora ni biti,jer je teorijski dokazano,da niko u tom slučaju ne može ostvariti pobedu.I najzad,treći slučaj Remija je,kada obojica igrača,po tri puta za redom vuku isti potez.
  Svaka šahovska partija se sastoji iz tri dela: Otvaranje, Središnjica i Završnica.Ovi delovi,međusobno nisu strogo odvojeni,niti definisani,ali se u šahovskoj teoriji zasebno izučavaju.Za početnike je najvažnije „Otvaranje“,jer od njega u potpunosti zavisi dalji tok partije. U „Središnjici“,do punog izražaja dolazi kombinatorika i intuicija igrača,međutim, bez pravilnog otvaranja,najveći Velemajstori ne mogu ništa značajnije osmisliti i izmeniti. Naziv,karakter i vrsta igre se upravo određuje,na osnovu prvih nekoliko poteza,što je ovde i opisano.Za podrobnije izučavanje Šaha,morate se obratiti nekom kompetentnijem,ili nabaviti odgovarajuću literaturu.
  Kako matirati sa Topom,dva Lovca,Skakačem i Lovcem,imate u bilo kom Šahovskom Bukvaru,a kod iole ozbiljnijih igrača,do toga u praksi i ne dolazi.Slabiji uvek ranije predaje partiju.Mi će mo se ovde još malo zadržati na otvaranjima.
  Neka Umre Svako Ko Mrzi Partizan!
  http://kartanje.forumotion.net/forum.htm 2. #2
  Zainteresovan član NUSKMP (avatar)
  Učlanjen
  27.04.2009.
  Pol
  muški
  Lokacija
  Moskva
  Poruke
  474
  Reputaciona moć
  36

  Podrazumevano Re: Šah i njegove varijante

  Cilj „Otvaranja“ je:
  -razviti što veći broj svojih figura,
  -zauzeti centralna polja na tabli svojim Pionima,
  -obezbediti sopstvenog Kralja.
  Postoje brojna „Otvaranja“,od kojih su ovde navedena samo neka,a ujedno ti početni potezi,daju i osnovnu karakteristiku celom toku igre.

  OTVORENE PARTIJE : Karakteriše ih prvi potez belog 1.e2-e4,našto crni odgovara 1....,e7-e5.Drugim rečima,obojica u svojim prvim potezima,igraju „kraljeve“ Pione za po 2 polja. Poznatije varijante ovih partija su:
  Španska Partija: 1.e2-e4,e7-e5; 2.Sg1-f3,Sb8-c6; 3.Lf1-b5,...
  Talijanska Paartija: 1.e2-e4,e7-e5; 2.Sg1-f3,Sb8-c6; 3.Lf1-c4,....
  Ruska Partija: 1.e2-e4,e7-e5; 2.Sg1-f3,Sg8-f6....
  Centralni Gambit: 1.e2-e4,e7-e5; 2.d2-d4,e5:d4; 3.Dd1:d4,...
  Severni Gambit: 1.e2-e4,e7-e5; 2.d2-d4,e5:d4; 3.c2-c3,d4:c3; 4.Lf1-c4,c3:b2; 5.Lc1:b2,...
  Igra Četiri Skakača: 1.e2-e4,e7-e5; 2.Sg1-f3,Sb8-c6; 3.Sb1-c3,Sg8-f6;...

  POLUOTVORENE IGRE : To su partije,u kojima beli igra sa „kraljevim“ pešakom za dva polja,znači 1.e2-e4 ,ali crni ne igra,kao svoj prvi potez „kraljevog“ pešaka za dva polja,već bilo šta drugo.Najpoznatije poluotvorene partije su:
  Francuska Odbrana: 1.e2-e4,e7-e6;...
  Sicilijanka: 1.e2-e4,c7-c5;...
  Aljehinova Odbrana: 1.e2-e4,Sg8-f6; 2.e4-e5,Sf6-d5;..
  Karo-Kan: 1e2-e4,c7-c6; 2.d2-d4,d7-d6;...
  Skandinavka: 1.e2-e4,d7-d5;...
  Pirčeva Odbrana: 1.e2-e4,d7-d6;...

  ZATVORENE PARTIJE : Ove igre karakterišu prvi potezi belog i crnog,gde obojica vuku za po dva polja „damine“ Pešake.Znači,prvi potez je 1.d2-d4,d7-d5 .Najpoznatija Otvaranja ove vrste su:
  Damin Gambit: 1.d2-d4,d7-d5; 2.c2-c4,posle čega može uslediti 2....,e7-e6,ili 2....,d5:c4,što se naziva Primljeni Damin Gambit.
  Slovenska Odbrana: 1.d2-d4,d7-d5; 2.c2-c4,c7-c6;...
  Igra Daminog Pešaka: 1.d2-d4,d7-d5; 2.Sg1-f3,Sg8-f6;...

  POLUZATVORENE IGRE : Beli ,kao svoj prvi potez odigrava 1.d2-d4,a crni bilo šta drugo,osim 1....,d7-d5.
  Indijske Odbrane: 1.d2-d4,Sg8-f6...Postoje mnogobrojne varijante ovog otvaranja,među kojima su najpoznatije „Kraljeva Indijska Odbrana“, „Damina Indijka“, „Grinfildova Indijka“, „Staroindijka“ itd.
  Ben-Onijevo Otvaranje: 1.d2-d4,c7-c5;...
  Holandska Odbrana: 1.d2-d4,f7-f5;...

  KRILNE IGRE : Ove igre su jako retke,a u njima beli ne igra centralne Pione.Sa time,on priprema bočne udare,a dominaciju u centru Table prepušta crnome.Najpoznatije igre ovoga tipa su:
  Englesko Otvaranje: 1.c2-c4,....
  Retijevo Otvaranje: 1.Sg1-f3,d7-d5;...

  Ovde su samo informativno navedeni nazivi pojedinih partija,a za dalje usavršavanje je neophodna specijalizovana literatura.Ipak,za početnike je najbolje,da tek posle određenog broja odigranih partija,krenu u podrobnije izučavanje literature.
  Neka Umre Svako Ko Mrzi Partizan!
  http://kartanje.forumotion.net/forum.htm

 3. #3
  Zainteresovan član NUSKMP (avatar)
  Učlanjen
  27.04.2009.
  Pol
  muški
  Lokacija
  Moskva
  Poruke
  474
  Reputaciona moć
  36

  Podrazumevano Re: Šah i njegove varijante

  K l o p a


  Klopa je igra,koja je po svojoj ideji suprotna Šahu,neka vrsta „Kontra-Šaha“.Pobednik je igrač,koji ostane bez figura.Pravila odigravanja poteza su identična šahovskim,ali je Kralj samo obična figura.Igrač koji izgubi Kralja,najnormalnije produžava partiju.
  Svako ko je na potezu,pokušava svoju figuru podmetnuti protivniku,da je ovaj „jede“. On u tom slučaju mora nositi potureno,ali ako to može izvesti sa više svojih figura,izbor je njegov.
  Pri podmetanju svoje figure protivniku,igrač obavezno govori: „Jedi!“Ovaj mora uzeti upravo nju,a ne eventualno neku drugu,koja se na svom polju nalazi još od ranije.
  Pion koji dođe do poslednjeg reda,promoviše se u figuru,koja je na početku partije zauzimala mesto,u prvom redu te kolone.
  VREMENSKA OGRANIČENJA : Klopa kao i Šah,može potrajati jako dugo,pa se koristi šahovski Sat,koji ograničava vreme za razmišljanje,svakog od igrača.
  U zvaničnim Šahovskim partijama,svako ima na raspolaganju po 2 časa za razmišljanje,a posle pauze,dobija još 30 minuta.Ako se vreme ograničava u Klopi,o njemu se igrači mogu slobodno dogovoriti,ali je to obično,po 15 minuta svakome suparniku.
  I u Klopi,i u Šahu,postoje partije,gde se svakome daje samo po 5 minuta za razmišljanje,a to su tzv. „Brzopotezne Partije“,ili „Cugeri“.U najvećim svetskim Šahovskim školama vladaju najrazličitija mišljenja o njima.Dok jedni brzopotezne partije smatraju pozitivnim u razvoju igrača,drugi im se suprotstavljaju.
  PIPNUTO-MAKNUTO : Čim igrač dotakne jednu svoju figuru,on sa njom mora i igrati.Ako ne postoji nikakav moguć potez,igra obavezno sa Kraljem.


  MAJSTORSKA KLOPA


  Šahistima je ovo omiljena varijanta Klope,koju na turnirima po nekad odigraju,u pauzi između zvaničnih partija,radi opuštanja i relaksacije.Postoji samo jedna krupna razlika u odnosu na predhodnu varijantu,ali ona višestruko usložava igru i čini je ozbiljnijom.
  Naime,kada jedan igrač postavi svoju figuru protivniku,ovaj može odneti i neku drugu, a ne obavezno podmetnutu.Ova izmena pravila,i po nekoliko puta uvećava broj mogućih kombinacija.
  Upravo zbog toga,ova igra je omiljena i među šahovskim Velemastorima najvišeg ranga..
  Neka Umre Svako Ko Mrzi Partizan!
  http://kartanje.forumotion.net/forum.htm

 4. #4
  Zainteresovan član NUSKMP (avatar)
  Učlanjen
  27.04.2009.
  Pol
  muški
  Lokacija
  Moskva
  Poruke
  474
  Reputaciona moć
  36

  Podrazumevano Re: Šah i njegove varijante

  Mini – Šah


  Pored igara srodnih Šahu,postoje i veliki broj njegovih varijanti,sa nešto izmenjenim pravilima.Kako se teorija Šaha uveliko približila nekom svom vrhuncu,postoje na milione analitičara,koji rade na nekim njegovim promenama i dobijanju nove,lepše i teorijski neistražene igre.Osnovni cilj toga je,da ponovo u prvi plan izbije kreativnost i prirodna nadarenost igrača,tako da sa dobro osmišljenom kombinacijom,prosečan šahista,može da pobedi i Velemajstora.
  Ti pokušaji se za sada kreću u tri pravca:
  -izmena Table,
  -uvođenje novih figura u igru,
  -promena pravila odigravanja poteza.
  Upravo izmenom veličine Table,nastao je „Mini-Šah“.
  Dimenzije Table se smanjuju,a s tim u vezi,neke figure izbacuju iz igre.Najmanja veličina Table,na kojoj se još uvek može igrati je, 5x5.
  Sama igra je daleko prostija od klasičnog Šaha,ali može biti vrlo zanimljiva za igru, bar jedno kraće vreme.Šahovsta teorija se ovde ne može u potpunosti primeniti.
  Naravno,najčešće se izvodi na delu standardne šahovske table.
  Neka Umre Svako Ko Mrzi Partizan!
  http://kartanje.forumotion.net/forum.htm

 5. #5
  Zainteresovan član NUSKMP (avatar)
  Učlanjen
  27.04.2009.
  Pol
  muški
  Lokacija
  Moskva
  Poruke
  474
  Reputaciona moć
  36

  Podrazumevano Re: Šah i njegove varijante

  Šah Los Alamosa


  Ovo je varijanta Mini-Šaha,koji se odvija na tabli 6x6,a originalna je u toliko,što su iz igre izbačeni Lovci.
  Neka Umre Svako Ko Mrzi Partizan!
  http://kartanje.forumotion.net/forum.htm

 6. #6
  Zainteresovan član NUSKMP (avatar)
  Učlanjen
  27.04.2009.
  Pol
  muški
  Lokacija
  Moskva
  Poruke
  474
  Reputaciona moć
  36

  Podrazumevano Re: Šah i njegove varijante

  Diana


  Ovo je još jedan oblik šaha na umanjenoj tabli,a otsustvo Dama ga čini nešto prostijim. Bar je sa tim ciljem i osmišljen,daleke 1870-e godine.

  Jedine razlike u odnosu na standardnu igru su,što se Pioni sa starta ne smeju pomerati za po 2 polja,a prilikom Rokade,Kralj i Top međusobno menjaju mesta.
  Pion se na poslednjem redu promoviše u Damu,a to najčešće rešava pitanje pobednika.
  Neka Umre Svako Ko Mrzi Partizan!
  http://kartanje.forumotion.net/forum.htm

 7. #7
  Zainteresovan član NUSKMP (avatar)
  Učlanjen
  27.04.2009.
  Pol
  muški
  Lokacija
  Moskva
  Poruke
  474
  Reputaciona moć
  36

  Podrazumevano Re: Šah i njegove varijante

  Maxi – Šah


  Suprotno predhodnoj varijanti,Maxi-Šah je dobijen uvećanjem Table.Za razliku od smanjenja,uvećanje je teorijski neograničeno (n x n),pa postoje mnogobrojne njegove varijante.
  Na slici je predstavljen „Kapablankin Šah“,koga je ovaj znameniti kubanski Velemajstor lansirao 20-ih godina, XX-og Veka.Čak je 1929-e godine,odigran i jedan zvaničan meč između njega i Marocija.Kapablanka je pobedio,sa rezultatom 3:1.
  Tabla je dimenzija 16 x 12 , a komplet figura udvostručen.
  Za završetak partije,dovoljno je „matirati“ jednom,od dva prisutna Kralja.
  Sa svog startnog polja,Pion se može pomeriti u napred,čak za 4 polja.Npr, potez h2-h6, ali se igrači mogu dogovoriti,da su dozvoljeni i potezi h2-h5,kao i h2-h4.On dalje nastavlja kretanje,samo za po jedno polje.
  Rokade mogu vršiti oba Kralja i to,sa bilo kojim Topom,uz uslov,da između nema drugih figura i da se Kralj do tada nije pomerao.
  Danas,ovaj Šah ponekad odigraju i Velemajstori,ali se za njega ne može reći,da je zadobio veću popularnost širokih masa.
  Neka Umre Svako Ko Mrzi Partizan!
  http://kartanje.forumotion.net/forum.htm

 8. #8
  Zainteresovan član NUSKMP (avatar)
  Učlanjen
  27.04.2009.
  Pol
  muški
  Lokacija
  Moskva
  Poruke
  474
  Reputaciona moć
  36

  Podrazumevano Re: Šah i njegove varijante

  Šah sa Sfingom


  Postoje na hiljade vrsta Šahova,koje su završavale samo u lokalnim krugovima, iako im je pedviđana sjajna budućnost.Upravo se od „Šaha sa Sfingom“ očekivao vratolomni uspon, ali je on još uvek,samo jedan od mogućih pravaca razvoja Šaha u budućnosti.
  Da bi se pobeglo od dugogodišnjih ponavljanja partija i pozicija „Već Viđenog“, uvodi se nova figura i na taj način se dosadašnja šahovska teorija urušava.
  Koristi se Tabla 10x10.
  Nova figura je „Sfinga“ (F) ,koja se kreće u svim pravcima,ali isključivo za po 2 polja,preskačući eventualnu figuru do sebe.Na početku partije,ona se nalazi između Lovca i Dame,kao i između Lovca i Kralja,pošto ih svaki igrač poseduje po dve.
  U ovom Šahu,Pion se sa početnog polja može pomeriti za 3,za 2,ili za jedno polje.

  Kao što se vidi na slici,Sfinga pokriva 8 polja,a kao i Lovac,može biti „belopoljna“ i „crnopoljna“.Tačnije,kreće se samo po belim,odnosno crnim poljima.
  Jedan,od mogućih početaka partije bi mogao biti:
  1.f2-f5,f9-f6; 2.e3-e4,e9-e7; 3.Fg1-g3,Fd10-h8; itd.
  Neka Umre Svako Ko Mrzi Partizan!
  http://kartanje.forumotion.net/forum.htm

 9. #9
  Zainteresovan član NUSKMP (avatar)
  Učlanjen
  27.04.2009.
  Pol
  muški
  Lokacija
  Moskva
  Poruke
  474
  Reputaciona moć
  36

  Podrazumevano Re: Šah i njegove varijante

  Šah Kapablanke


  Proslavljani šahovski Velemajstor sa Kube Raul Kapablanka je 20-ih godina XX-og Veka,u samom zenitu svoje popularnosti,pokušao da „spase“ Šah od monotonije i čestih remi završetaka.Taj njegov pokušaj se sveo na uvođenje 2 nove figure u igru,koje poprilično menjeju njenu dinamiku,a stvaraju i potrebu za novim usavršavanjem šahovske teorije.
  Izgled table i raspored figura na početku igre je prikazan na slici:
  Na drugom mestu levo od Kralja,gledajući iz položaja belog,nalazi se Arhiepiskop,a levo od njega,Kancelar.Kao što se vidi,tabla je dimenzija 10x8 kvadrata.Sve ostalo je istovetno standardnoj šahovskoj igri.
  Neka Umre Svako Ko Mrzi Partizan!
  http://kartanje.forumotion.net/forum.htm

 10. #10
  Zainteresovan član NUSKMP (avatar)
  Učlanjen
  27.04.2009.
  Pol
  muški
  Lokacija
  Moskva
  Poruke
  474
  Reputaciona moć
  36

  Podrazumevano Re: Šah i njegove varijante

  Veliki Šah


  Ovo je još jedna varijanta Kapablankinog Šaha,koja se izvodi na tabli dimenzija 10x10.
  U početnoj poziciji,pored Kralja se nalazi „Maršal“, kako se ovde naziva Kancelar,a pored njega „Kardinal“ (naziv za „Arhiepiskopa“)
  Neka Umre Svako Ko Mrzi Partizan!
  http://kartanje.forumotion.net/forum.htm

 11. #11
  Zainteresovan član NUSKMP (avatar)
  Učlanjen
  27.04.2009.
  Pol
  muški
  Lokacija
  Moskva
  Poruke
  474
  Reputaciona moć
  36

  Podrazumevano Re: Šah i njegove varijante

  Gotski Šah


  Gotski Šah je vrsta Kapablankinog Šaha,koji se izvodi na tabli 10x8,a kao figure se pojavljuju kao i u Velikom Šahu,Maršal i Kardinal.
  Neka Umre Svako Ko Mrzi Partizan!
  http://kartanje.forumotion.net/forum.htm

 12. #12
  Zainteresovan član NUSKMP (avatar)
  Učlanjen
  27.04.2009.
  Pol
  muški
  Lokacija
  Moskva
  Poruke
  474
  Reputaciona moć
  36

  Podrazumevano Re: Šah i njegove varijante

  Šah sa Paralelnim Tablama


  Za ovu varijantu Šaha je pozajmljena ideja o „Paralelnim Svetovima“ iz NF-filmova i NF-romana.Igra je dosta teža od standardnog Šaha,ali je teorijski neistražena i upravo zbog toga daje šansu igraču,koji zaostaje u teoriji,ali ima bolju moć zapažanja,kombinatorike i zdrave logike.
  Igra se izvodi na dve Table,od kojih je jedna na početku partije prazna. Umesto da vuče potez na prvoj,igrač može po posebnim pravilima,da prebaci jednu figuru na drugu (praznu).
  Kralj se sa jedne Table prebacuje na drugu,na jedno,od 8 svojih susednih polja,ali nikako na isto.
  Dama se prebacuje identično Kralju.
  Lovac se prebacuje,na bilo koje susedno dijagonalno polje.
  Skakač se na drugoj Tabli postavlja pomeren za 2 polja po pravoj liniji,u bilo kom pravcu.
  Pion se prebacuje za jedno polje u napred.Pri tome,ako se na njemu nalazi protivnička figura,on je može i pojesti.Znači,ovde Pion tuče dva dijagonalna polja na svojoj i jedno ispred sebe,na drugoj Tabli.
  Na Tabli br.1 su postavljane neke figure,a na Tabli br.2 označena potencijalna polja,na koja one mogu doći.Dat je i primer,kako beli Pion sa a3,u dva prebacivanja sa table na tablu,zaobilazi crnog Piona sa a4.
  Na slici je jasno,da je Top jedina figura,koja se sa table na tablu prebacuje na istovetno polje.
  Mat je u ovoj igri jako otežan,pošto Kralj ima odstupnicu na drugoj Tabli.Na sledećoj slici je dat jedan primer „Mata“.
  Crni Kralj ne sme pojesti Topa,pošto ga štiti Skakač sa druge Table.Takođe, polje b1 je blokirano sa belim Kraljem,koji se takođe nalazi na drugoj tabli.Crni Kralj ne sme odstupiti na polje a2(Tabla 2),pošto je ono tučeno Topom sa prve table.Na polja b1 i b2 (Tabla 2) je sasvim jasno da ne sme doći,jer se tamo nalazi protivnički Kralj,koji ih tuče.
  Ako bi Skakač stajao na c3(Tabla 2),Kralj bi mogao da uzme Topa sa a2.
  Kao što se vidi iz datog primera,ovde igrači moraju biti jako precizni i obazrivi.
  Neka Umre Svako Ko Mrzi Partizan!
  http://kartanje.forumotion.net/forum.htm

 13. #13
  Zainteresovan član NUSKMP (avatar)
  Učlanjen
  27.04.2009.
  Pol
  muški
  Lokacija
  Moskva
  Poruke
  474
  Reputaciona moć
  36

  Podrazumevano Re: Šah i njegove varijante

  Šah na Cilindričnoj Tabli


  Među Šahistima,ova igra je vrlo popularna,ali se više koristi za zadavanje i rešavanje problema,nego za samo nadmetanje dvojice suparnika.Dva vertikalna kraja Table se spajaju i lepe,pa se na taj način dobija „Cilindrična Tabla“.Na njoj je ostvarenje Mata teže,čak i sa Damom.Naime,kolone „a“ i „h“ više nisu krajnje,a Kralj beži sa jedne na drugu.
  Savijanje i lepljenje Table se izvodi uglavnom samo kod početnika,a iskusniji igrači, takvu situaciju samo zamišljaju.
  sl. 1 sl. 2
  Na sl.1,beli vuče i matira u prvom potezu.U klasičnom Šahu,to bi bio potez De6, međutim u Cilindričnom,Kralj bi pobegao na polje h2,pošto su „a“ i „h“ kolone spojene. Rešenje ovog problema bi bilo De2-g8.Dama se znači kreće putanjom: e2-d3-c4-b5-a6-h7-g8,što je moguće, samo zahvaljujući spojenim krajevima Table.
  Na sl. 2,zadatak je: „Mat u 2 poteza.“
  Na standardnoj Tabli,bilo bi Ta5:a6,crni Kralj je primoran da se pomeri na polje „c1“,pa potez Ta6-a1 matira.Mađutim,na Cilindričnoj Tabli,ako Top jede Piona na „a6“,njega jede crni Pion sa „h7“,pa mata nema.Ako Top odigra bilo šta drugo,sledi potez a6-a5,pa je mat u sledećem potezu opet nemoguć.Jedini ispravan potez bi bio Ta5-a5! Da, dobro ste videli,pošto je ovde izvodljivo,da Top obiđe ceo krug oko Table i da ponovo dođe na isto mesto.Sada je crni Kralj prinuđen da igra Kb1-c1 i sledi Ta5-a1 mat.
  Neka Umre Svako Ko Mrzi Partizan!
  http://kartanje.forumotion.net/forum.htm

 14. #14
  Elita kalis (avatar)
  Učlanjen
  04.11.2008.
  Pol
  ženski
  Lokacija
  Pamplemousses
  Poruke
  15.973
  Reputaciona moć
  219

  Podrazumevano Re: Šah i njegove varijante

  Na moju nesreću, odavno odavno sam prestala da igram šah...

 15. #15
  Buduća legenda Psihologue (avatar)
  Učlanjen
  11.11.2005.
  Pol
  muški
  Lokacija
  Beograd
  Poruke
  36.316
  Reputaciona moć
  410

  Podrazumevano Re: Šah i njegove varijante

  Kad dogurah do kandidata prestah sa shahom i ja....
  Mrzilo me da sedim po 4-5 sati za jednom partijomi gledam preznojene igrache sa druge strane.

 16. #16
  Zainteresovan član NUSKMP (avatar)
  Učlanjen
  27.04.2009.
  Pol
  muški
  Lokacija
  Moskva
  Poruke
  474
  Reputaciona moć
  36

  Podrazumevano Re: Šah i njegove varijante

  Heksagonalni Šah


  Za Šah je već rečeno,da je najsavršenija igra na Tabli,da je njegova teorija vrlo blizu nekom svom vrhuncu,te da su mnogobrojni pokušaji za izvođenjem reformskih promena,koje bi proširile mogućnosti daljeg usavršavanja ove igre.Do sada je naprihvatljivija i najstudioznija novina „Heksagonalni Šah“.Veliki broj njegovih poklonika širom Sveta nagoveštavaju mogućnost,da je možda upravo on taj „Šah Budućnosti“.Često se naziva i „Šah Šafrana“.
  Tabla je šestougaona,a postoje tri različite boje polja:crna,bela i siva.Dozvoljene su i neke druge 3 boje.
  Svaka vertikalna kolona je označena slovima,od „A“,do „I“.Brojevima se označavaju kosi redovi i to,od 1,do 10 (kao na slici).Polja,koja se horizontalno nalaze u istom nivou,obojena su istom bojom.Tako je polje e1 crno,d1 i f2 sivu,a c1,e2 i g3,bela.Dalje se boje istim redosledom smenjuju.
  Komplet figura je identičan standardnom s tom razlikom,što Piona ima 9,a pored Lovaca „crnopoljca“ i „belopoljca“,postoji još jedan,koji se kreće samo po sivim poljima, „sivopoljac“.
  KRETANJE I RASPORED FIGURA NA POČETKU PARTIJE:
  Poni se,kao i u standardnom Šahu,kreću samo za po jedno polje u napred i to po vertikali.Znači,beli Pion,koji se nalazi na polju b2,može se pomeriti na b3.
  Pri napadu protivničkih figura Pionom,postoji mala razlika.On „tuče“ dijagonalno polje,ali ne od svog,već od polja,na koje može da stupi.Znači,Pion sa d2,tuče polja c3 i e4. Krajnji Pioni biju samo po jedno polje,npr, sa a2 se može „jesti“ samo na b4.
  Na početku partije,beli Pioni se nalaze na poljima a2,b2,c2,d2,e2,f3,g4,h5 i i6. Crni se nalaze na a5,b6,c7,d8,e9,f9,g9,h9 i i9.
  Kada Pion dođe do poslednjeg polja svoje kolone,pretvara se u bilo koju figuru,po želji igrača.
  Sa svojih početnih pozicija,Pioni se u kolinama e,d i f mogu pomeriti za 2,ili čak za 3 polja.Svi ostali osim krajnjih,mogu se sa starta pomeriti najviše za 2 polja,dok krajnji (kolone a i i),uvek samo za jedno.
  Ovde takođe važi pravilo „An-Pasana“.Npr,ako sa polja d2 dođe na polje d5,a pri tome crni stoji na polju c5 i „tuče“ polje d4,on ga može uzeti.
  Topovi se na početku partije nalaze na poljima a1 i i5 (beli),odnosno a6 i i10 (crni). Topovi se kreću pravolinijski,ali pošto je ovde u pitanju šestougao,oni biju u 6 pravaca.Ako se na primer nalazi na polju „e4“,on „tuče“ linije: b1-i8,e1-e10 i a4-h4.
  Skakač. Beli Skakači se na početku partije nalaze na poljima b1 i g3,a crni na c8 i h10. On u ovoj varijanti Šaha,može doskočiti čak na 12 polja.U slučaju da se nalazi na polju „e7“,može se pomeriti na b5,b6,c4,c8,d4,d9,f5,f10,g6,g10,h8 i h9.
  Lovaca ima, po tri sa svake strane.Na početku partije,beli se nalaze na poljima c1,f2 i h4 i kreću se po belim,sivim,ili crnim dijagonalama.Crni Lovci su na poljima b7,d9 i g10.Svaki Lovac „tuče“ 3 dijagonale.Npr,ako se nalazi na polju f7,tuče dijagonale b5-h8,c1-g9 i d9-h5.
  Dama ,kao i u klasičnom Šahu,bije sva polja kao Lovac i Top zajedno.Znači,Damom se može igrati u 12 različitih pravaca.
  Kralj se može pomeriti za jedno polje,u bilo kom pravcu.Tako,ako se nalazi na polju d3,pored okolnih,on tuče i „dijagonalna polja“ c1,e2,f4,e5,c4 i b2,koja se takođe smatraju susednim.
  Rokada ima isto značenje i vrši se pod istim uslovima,kao i u standardnom Šahu,s tom razlikom,što se ovde i sa jedne,i sa druge strane,može vršiti i „Velika“, i „Mala Rokada“.Pojam „Mala Rokada“ znači,da se Kralj pomera za 2 polja u stranu,dok u „Velikoj“,to čini za 3 polja. Npr,beli sa desne strane vrši „Malu Rokadu“ sa potezima Ke1-g3,Ti5-f2,dok bi „Velika Rokada“ bila Ke1-h4,Ti5-g3.
  Primer jednog Mata u 3 poteza: 1.Sb1-c4,Sc8-d6; 2.Dd1-e3,b6-b5(?); 3.Sc4-d7 mat.
  Neka Umre Svako Ko Mrzi Partizan!
  http://kartanje.forumotion.net/forum.htm

Slične teme

 1. Pizze (i varijante)
  Autor Espanol u forumu Kulinarstvo
  Odgovora: 233
  Poslednja poruka: 11.12.2011., 10:32
 2. Zidne varijante...
  Autor Incognito u forumu Ljubav i seks
  Odgovora: 137
  Poslednja poruka: 26.01.2008., 21:59
 3. Kres varijante u Beogradu...
  Autor BG Pastuv u forumu Ljubav i seks
  Odgovora: 3
  Poslednja poruka: 22.11.2004., 17:30
 4. Varijante bez oslonca...
  Autor Zack u forumu Ljubav i seks
  Odgovora: 21
  Poslednja poruka: 25.12.2003., 15:04
 5. Kres varijante sa bivsim momcima, da ili ne?
  Autor Suzi u forumu Ljubav i seks
  Odgovora: 23
  Poslednja poruka: 28.09.2003., 19:16

Pravila za slanje poruka

 • Ne možete kreirati novu temu
 • Ne možete poslati odgovor
 • Ne možete dodati priloge
 • Ne možete prepraviti svoju poruku
 •