MEDALJU 1300 GODINA POSTOJANJA BUGARSKE DRZAVE VEOMA RETKA MEDALJA DOBILI SU JE SAMO DRZAVNICI BUGARSKE VLADE CENA 600 DINARA

I KOVANICU 5 LIRA-1 TALLERO 1891 ITALIJANSKA KOLONIJA ERITREA SA LIKOM UMBERTA 1 ITALIJANSKOG CENA 650 DINARA