Jamb
Prikazujem rezultate 1 do 7 od 7

Tema: Jamb

 1. #1
  Zainteresovan član NUSKMP (avatar)
  Učlanjen
  27.04.2009.
  Pol
  muški
  Lokacija
  Moskva
  Poruke
  474
  Reputaciona moć
  35

  Podrazumevano Jamb

  J A M B


  Jamb je najsavršenija i najpopularnija igra sa Igraćim Kockicama.Njegov značaj u revolucionarnoj izmeni stava društva prema Kockicama je toliko veliki,da zaslužuje zasebno poglavlje.Da nije njega,možda danas ne bi ni bilo Kockica u slobodnoj prodaji.Ono što su Bridž i Preferans za karte,to je otprilike Jamb za Igraće Kocke.
  Jamb je,kao najsavršenija igra sa ovim „ukletim“ igračkama,rasprostranjen u celom Svetu.Po masovnosti,prevazilazi sve igre sa kartama.
  Ne samo kompleti Kockica,već i serijski odštampani listići sa Tabelama za Jamb,mogu se nabaviti,praktično u svakom kiosku.Igraće Kockice prestaju biti zlo i porok,već samo pribor za jednu intelektualnu društvenu igru.Razvoju i naglom porastu njegove popularnosti,u mnogome je doprinela i izrada mnogobrojnih kompjuterskih programa te vrste.
  Zahvaljujući dinamici i čarima koje krije u sebi,može se primetiti,da je Jamb mnogo veću popularnost ostvario kod ženskog dela publike,kao i kod mlađe populacije.
  J A M B


  Jamb je igra sa Kockicama,u kojoj pored sreće,ogroman uticaj na ishod partije ima i kombinatorika,a posebno prognozerska sposobnost igrača.Svaki igrač ispred sebe ima Tabelu, u koju sam upisuje ishod svojih bacanja.Zbog ogromne popularnosti i rasprostranjenosti,razvile su se varijante,u kojima se Tabele,kao i same nagrade za postignute rezultate bacanja,veoma razlikuju.Pod nazivom „Jamb“,krije se osnovna varijanta,koja se,manje više,igra u celom svetu.
  Na listićima za Jamb,koji se mogu nabaviti u trgovinama,najčešće se nalazi Tabela,kao na slici.U nedostatku serijskih listića,neophodno je ,da svako na svom papiru,nacrta identičnu tablicu.
  Pre početka partije,svako baca po jednu kockicu,a onaj sa najmanjim rezultatom, igra prvi.Igra teče u desnu stranu (kod nas i u još nekim zemljama).
  Potez u Jambu se sastoji iz 3 bacanja.U prvom se bacaju obavezno svih 5 Kockica,a u sledeća dva,igrač sam odlučuje.Posle prvog bacanja,on može neke Kockice zadržati,pa baca samo preostale.U slučaju da je zadovoljan ishodom,igrač nije obavezan bacati sva tri puta,već se može zaustaviti posle prvog ili drugog bacanja.Rezultat bacanja je ono,što Kockice pokazuju na kraju poteza.Potez se završava,obaveznim popunjavanjem jednog polja u Tabeli.
  U prvih šest horizontalnih redova,upisuju se samo naznačene vrednosti,koje se dobiju prilikom bacanja.Cilj je dobiti i upisati što više Kečeva,Dvojki itd.Npr,posle trećeg bacanja,kockice pokazuju 6-6-6-5-3.Igrač će u red „Šestice“ upisati 18,a Petice i Trojke se ne računaju.Ako bi se odlučio na upisivanje Petica,pisao bi samo 5.
  U osmom i devetom redu,koji predstavlja „Maximum“ i „Minimum“,cilj je ostvariti i upisati što veći,odnosno,što manji zbir svih 5 Kockica,bez obzira koje vrednosti one pokazuju. Cilj je ,da razlika između ove dve vrednosti bude što veća,ali ne postoje nikakva ograničenja. Rezultat može biti čak i negativan.Do toga dolazi,ako igrač upiše veću vrednost Minimuma,od Maksimuma.Razlika se još i množi sa brojem Kečeva iz te kolone,sa čime oni voma dobijaju na značaju i vrlo bitno utiču na sam ishod partije.
  Sedmi i deveti red se tokom igre ne popunjavaju,a služe za svođenje Rezultata.Tokom igre,kompletirana kolona se može odmah sabrati i upisati,ali taj upis nije posledica bacanja Kockica,već prostog računa.
  U jedanaesti red,upisuju se „Kente“ i to:40,50,ili 60 bodova,u zavisnosti,da li se dobije iz tri ,dva ,ili samo jednog bacanja. „Kenta“ je inače Figura,koju čine 5 Kockica u nizu.Znači, to može biti 1-2-3-4-5,ili 2-3-4-5-6,što se naziva „Mala Kenta“,odnosno, „Velika Kenta“,ali se u ovoj varijanti Jamba,između njih ne pravi nikakva razlika,u pogledu bodovanja.Na veličinu nagrade,utiče samo broj bacanja,iz koliko je ona ostvarena.
  U sledeći red,upisuje se „Ful“.Njega obavezno čine dve različite vrednosti i to u rasporedu 3 i 2.Vrednost Fula određuje zbir svih pet Kockica,plus dodatna nagrada od 30 bodova. Npr,ako Ful čine 6-6-6-4-4,njegova vrednost je 56 bodova.
  Predposlednji red pripada „Pokeru“.Njega čine 4 iste vrednosti Kockice.Vrednost Pokera je njihov zbir i nagrada od 40 bodova.Ako je dobijeno 5-5-5-5-2,rezultat bacanja je 60 bodova.
  U poslednji horizontalni red,upisuje se „Jamb“,po čemu je i cela igra dobila ime. Ovu Figuru čine 5 istih Kockica,a boduje se kao njihov zbir i dodatna nagrada od 50 bodova.
  VERTIKALNE KOLONE : Sve bi ovo bilo prilično jednostavno,pa čak i monotono, da sva ova polja nisu raspoređena u četiri vertikalne kolone,u koje se rezultati upisuju, po tačno određenim pravilima.Upravo ona,daju potrebnu dinamiku i misaoni karakter ovoj igri.
  U prvoj i trećoj vertikalnoj koloni,polja se ispunjavaju, strogo po redosledu, u pravcu strelica.Znači,prva kolona polazi od „Kečeva“,a treća od „Jamba“.
  Ako npr,igrač dobije 3 Dvojke,a želi da ih upiše u prvu kolonu,on to može učiniti jedino uz uslov,da je u nekom od predhodnih poteza,već upisao Kečeve.
  Kolona sa oznakom „S“ je „Slobodna“ i ona se popunjava bez ikakvog reda.Sve što se ostvari bacanjem,može se i upisati,naravno,ako je polje prazno.
  Četvrta kolona označena sa slovom „N“ je „Najava“.Da bi se rezultat upisao u nju,igrač to mora najaviti,već posle prvog bacanja.Bez obzira na ishod drugog i trećeg pokušaja,odluka se više ne može menjati.Npr,ako igrač posle prvog bacanja kaže:“Najava Pokera“,on to polje na kraju istog poteza mora i popuniti.U slučaju da ga doista i dobije,upisuje njegovu vrednost,a u protivnom,mora ga precrtati.Ako se neka Figura dobije već posle prvog bacanja,igrač je najavljuje i odmah upisuje.Drugo i treće bacanje se u ovom slučaju i ne vrši.
  Očigledno je,da se ova kolona mora pažljivo popunjavati i to tokom čitave partije.Kad god je ihod prvog bacanja povoljan,igraču je prioritet da popunjava kolonu „N“,kako je ne bi ostavio za kraj,kada bi Najave bile najčešće iznuđene i neuspešne.
  Posle svakog svog poteza,igrač mora popuniti jedno polje u Tabeli,pa makar ga i precrtao.Takođe,mora se naglasiti,da se posle završenog poteza,isključivo popunjava samo jedno polje.
  U slučaju da se precrtava polje iz Prve i Treće kolone,ono takođe nora biti po redosledu,kao da se u njega upisuje rezultat.U Slobodnoj koloni,uvek se može precrtati bilo koje polje.U Najavi se precrtava ,ili upisuje samo ono,što je najavljeno posle prvog bacanja.
  Pojedina polja se često precrtavaju i iz taktičkih razloga.Naime,pošto je teorijom dokazano,da je najbolje,ako se kolone popunjavaju ravnomerno,a „Jamb“ je prilično teško dobiti,poželjno ga je u trećoj koloni precrtati već posle petog,ili šestog pokušaja.To se čini,kako bi se i treća kolona ravnomerno popunjavala i ne zaostaje za ostalim.
  U svako polje se upisuje samo po jedan rezultat.
  Ako igrač npr, dobije pet Šestica,on upisuje „Jamb“.Međutim,ako je polje za „Jamb“ u slobodnoj koloni već ranije dobijen,u trećoj npr, precrtan,a u prvoj se još nije došlo do njega,on se nema gde upisati.Igrač može umesto njega pisati „Poker“,ali naravno,u tom slučaju ne sabira petu kockicu.Takođe,u gornjem delu tabele se mogu pisati pet Šestica.Vrlo jak potez bi bio i pisanje Maximuma 30,ali to već zavisi od broja Kečeva u toj koloni.
  Pet Šestica se međutim nemogu pisati kao „Ful“,jer je on po definiciji,Figura sastavljena od obavezne dve vrednosti.
  Partija traje,dok se ne ispune sva polja.U ovoj varijanti,to su 48 poteza,ili 48 poteza igre.
  Sledi obračun bodova,a on se najbolje može objasniti na primeru završene partije sa slike:
  SVOĐENJE REZULTATA : U polja sedmog horizontalnog reda,koja do kraja partije ostaju prazna,upisuje se vrednost „Kolona“.Kolone čine gornjih 6 polja svakog vertikalnog reda,a u sedmom se upisuje njihov zbir.Za svaku kolonu,gde zbir dostigne 60 bodova i više,dodaje se i nagradni BONUS od 30 bodova.Tako je u našem primeru,zbir prve i četvrte kolone bio 62,a igrač odmah dodaje i nagradu,pa direktno upisuje po 92 boda.Druga i treća kolona su prošle bez nagrada.Kaže se,da je igrač „Izvukao“ Prvu i Četvrtu Kolonu.Ta četiri zbira se međusobno sabiraju i uisuju sa desne strane Tabele.U našem primeru,ovaj zbir iznosi 276 bodova.
  Dalje se popunjava deseti red.Oduzima se Minimum od Maksimuma i razlika množi sa brojem Kečeva u toj koloni.Broj Kečeva se uzima iz prvog horizontalnog reda.Zbir sve četiri „Razlike“ u našem slučaju je 183 boda.Ovaj rezultat može biti i znatno veći i imati ogroman uticaj na konačan ishod partije.Međutim,za svaku Razliku,potrebno je uspešno isuniti ,čak tri polja: „Kečeve“, „Maximum“ i „Minimum“..Strategija pojedinih igrača je,da ta polja žrtvuju,a da dobar rezultat jure na drugim stranama.
  Od 11-og ,do 14-og reda,rezultati se prosto sabiraju i upisuju sa desne strane Tabele.
  I najzad,sabiraju se svi zbirovi sa desne strane Tablice,znači: Kolone,Razlike, Kente, Fulovi, Pokeri i Jambovi,pa se dobija konačan rezultat odigrane partije.On u našem slučaju iznosi 1115 bodova.To je za ovu varijantu Jamba jako dobro,ali se može ostvariti i više od toga.
  Tokom čitave partije,igrač igra sam za sebe i samostalno popunjava svoju Tabelu.
  Neka Umre Svako Ko Mrzi Partizan!
  http://kartanje.forumotion.net/forum.htm 2. #2
  Zainteresovan član NUSKMP (avatar)
  Učlanjen
  27.04.2009.
  Pol
  muški
  Lokacija
  Moskva
  Poruke
  474
  Reputaciona moć
  35

  Podrazumevano Re: Jamb

  Jamb u Parove


  Sam naziv ove igre govori,da je u pitanju takmičenje parova.Obično je to sukob dve ekipe,ali u igri mogu uzeti učešće i više parova istovremeno.Svaki par igrača,ima svoj zajednički papir (Tabelu).Oba igrača za redom odigravaju svoje poteze,ali samo jedan od njih upisuje rezultat.Praktično , grači odlučuju koji će rezultat upisati,a koji od njih propada.
  Partneri igraju jedan za drugim.Prvi igrač baca 3 puta,kao i u standardnom Jambu, ali se njegov postignuti rezultat ne piše odmah,već se za sada pamti.Posle toga,Kockice baca i njegov partner,po identičnim pravilima.Tek posle toga,partneri odlučuju,čiji će rezultat upisati.
  Uvek se upisuje samo jedan rezultat.
  Ostala pravila su istovetna standardnom Jambu,ali su rezultati znatno veći.Naime,prvi igrač uvek baca „na sigurno“.Pošto on obezbedi šta da se piše,drugi pokušava dobiti Figuru koja se boduje više.Ovde se skoro uvek Jambovi upisuju,za razliku od pojedinačne igre,gde se svaki računa kao jako veliki uspeh.Jedan od igrača može čak i „Najavljivati“ više puta jednu istu Figuru,a ako dođe do neuspeha,upisuje se rezultat prvog igrača,dok se polje u Najavi ovde ne mora precrtavati.
  Ekipni Jamb


  Ovo je takođe takmičenje parova,gde svaki član ekipe ispunjava svoju zasebnu Tabelu. Kao i u predhodnoj varijanti,partneri igraju jedan za drugim.Posle odigranog svog poteza,prvi član ekipe ne upisuje svoj rezultat,već čeka ishod bacanja partnera.Kada i drugi član ekipe odigra potez,oni odlučuju,koji će upisati u koju Tabelu.Nije bitno šta je ko bacio,već samo da se upišu oba rezultata,u dve različite Tabele.Igrači se mogu dogovoriti,da jedan od igrača ispunjava obe Tabele,ali i tada mora pisati po jedan rezultat u svaku.
  Na kraju partije,svode se rezultati na uobičajen način,a zatim se sabiraju oba rezultata igrača iste ekipe.Taj zbir čini rezultat igračkog para.
  Neka Umre Svako Ko Mrzi Partizan!
  http://kartanje.forumotion.net/forum.htm

 3. #3
  Zainteresovan član NUSKMP (avatar)
  Učlanjen
  27.04.2009.
  Pol
  muški
  Lokacija
  Moskva
  Poruke
  474
  Reputaciona moć
  35

  Podrazumevano Re: Jamb

  JAMB SA „DOBACOM“


  Pod pojmom „Dobac“,podrazumeva se dodatno upisivanje nagrada za neke vrednosti, koje se dobijaju mimo onoga,što je uobičajeno.Bitnije su rasprostranjene tri varijante ove vrste Jamba.Tabela i osnovna pravila igre su istovetna klasičnom Jambu.Jedina krupnija razlika se pojavljuje kod vrednovanja „Kente“.Vrednost ove Figure čini zbir kockica,kao i dodatna nagrada od 30 bodova.Tako „Mala Kenta“ vredi 45 bodova,a „Velika“,50 bodova,bez obzira iz kog pokušaja se dobije.
  Klasičan „Dobac“


  Ako se posle drugog,ili prvog bacanja postigne „Jamb“,igrač baca i treći put.Ovoga puta,on ponovo uzima i baca svih 5 Kockica,a vrednosti koje su identične sa predhodnih pet istih,dodaju se bodovima Jamba.
  Npr,igrač je iz drugog poteza dobio „Jamb Petica“.On baca treći put sve Kockice i ako npr, dobije još 3 Petice,njihov zbir pridodaje vednosti Jamba.Kako sam Jamb vredi 75 bodova, plus 15 za dodatne Petice,dobija se vrednost „Jamba sa Dobacom“ od 90 bodova,što se i upisuje u Tablicu.
  To isto važi i za „Ručni Jamb“.U tom slučaju se baca još dva puta,a sve Kockice,koje su identičene sa onima u Jambu se dodaju rezultatu.
  Identična situacija je i u gornjem delu Tabele.Posle dobijenih 5 istih vrednosti,igrač baca i treći put,a ako dobije još istih vrednosti,on ih i upisuje.Tako se u kolonama mogu pojaviti sedam „Kečeva“,osam „Petica“ itd.
  „Dobac“ se igra i kod „Maksimuma“,ali samo,ako se pre trećeg bacanja ostvari 30 bodova.Tada se sve kockice bacaju još jednom,a ceo ishod tog bacanja se pridodaje predhodnim bodovima.Tako se može pojaviti Maksimum od preko 50 bodova,što zatim stvara ogromnu Razliku.
  U ovoj varijanti,kod „Kente“, „Fula“, „Minimuma“ i „Pokera“, Dobac se ne igra.
  Pošto su opisanih 5 Kockica iz dva bacanja u običnom Jambu prilična retkost,sam „Dobac“ se vrlo teško može dogoditi.Zbog toga vam preporučujemo,da ga igrate kod Jamba u Parove,gde se ipak može sresti češće.
  „Dobac“ sa 6 Kockica


  Ovo je standardni Jamb,koji se izvodi sa 6 Kockica.Na kraju svakog poteza,igrač jednu Kockicu uklanja sa strane,a rezultat koje pokazuju preostalih pet,upisuje u tabelu.Logično je, da se ovde pet istih vrednosti pojavljuju mnogo češće,pa je češće prisutan i sam „Dobac“.
  Posle pojave pet istih Kockica,baca se i šesta,naravno,ako je preostalo još neko bacanje. Ako i ona pokaže istu vrednost sa ostalih pet,sabira se u rezultat.Ako se svih 6 istih vrednosti ostvare u samo dva pokušaja,bacaju se sve kockice i po treći put,a sve iste vrednosti sa predhodnima se dodaju i sabiraju na vrednost „Jamba“.
  U „Maximumu“ se priznaju samo Šestice.Razlika u odnosu na predhodnu varijantu je,što se pri pojavai šest Šestica i bacanja trećeg puta svih 6 Kockica,iz njega računaju samo Šestice.Znači,na predhodni zbir od 36,dodaju se samo eventualne Kockice,koje pokazuju Šestice.
  „Dobac“ se u ovoj varijanti igra i na „Kenti“, „Fulu“, „Pokeru“ i „Minimumu“.
  „Pokeru“ se pridodaju peta ,šesta i sve ostale iste vrednosti,koje se pojavljuju u tom potezu.
  Kada igrač dobije „Ful“,on baca i šestu preostalu Kockicu,naravno,ako mu je preostalo još bacanja.U slučaju da ona pokaže jednu od dve vrednosti,koje učestvuju u formiranju Fula,i ona se dodaje rezultatu.Ako se ovo izvede u drugom bacanju,sve Kockice se bacaju još jednom, a one koje pokazuju pomenute dve vrednosti se dodaju bodovima Fula.
  Kod „Kente“,baca se i šesta Kockica sa ciljem,da se ostvari pun Niz,od 1,do 6.Ako se to dogodi,sve Kockice se sabiraju.U slučaju da se ovo izvede u drugom,ili čak prvom pokušaju, kockice se bacaju ponovo.Na predhodnu „Kentu“,dodaju se sve vrednosti po redosledu,počev od Keca.Znači,ako je ishod trećeg bacanja bio 1-1-2-3-5-6,na predhodan zbir od 51 bod,dodalo bi se još 1,2 i 3,odnosno,nova i konačna vrednost Kente je sada 57 bodova.Ručna Kenta je jako česta pojava,a obično se baca i nekoliko puta za redom.Ako igrač u prvom bacanju ostvari pun niz od 1,do 6,baca ponovo.Ako se dogodi da ponovo ostvari isto,kompletna vrednost kockica se dodaje na Kentu,a zatim se baca i treći put i registruje eventualni „Dobac“.Iako ovo na prvi pogled izgleda jako teško,obično se događa skoro u svakoj partiji.
  Kod „Minimuma“,Dobac se primenjuje u slučaju pojave 5 Kečeva.Šesti,kao i svaki sledeći se oduzima od vrednosti 5.Na taj način, „Minimum“ može biti i nula.
  Ekstra Dobac


  Ovo je varijanta klasičnog „Dobaca“,sa određenim dopunama.
  Igra se sa 5 kockica.
  „Dobac“ se može igrati na svim rezultatima.
  Posle dobitka „Fula“,u slučaju da je preostalo bacanje,jure se što više kockica sa dve vrednosti koje ga čine i sve one se sabiraju.
  „Kenta“ se sa Dobacom produžava,a sve sledeće dobijene vrednosti se dodaju zbiru.Tako se na „Malu Kentu“ dodaje 6-1-2-3 itd,a na „Veliku“ 1-2-3 itd.
  Na „Poker“ se takođe baca peta kockica,a u slučaju da se dobije ista,bacanje se produžava sa svih pet.
  Kod „Minimuma“,posle dobijanja 5 Kečeva,svaki sledeći se oduzima od 5.
  Pored ovoga,postoji još jedno pravilo,koje je glavna karakteristika ove varijante Jamba. Posle dobijenih 5 istih vrednosti,u bilo kom slučaju,igrač dobija pravo da baci i četvrti put. Upravo zbog ovog pravila,Dobac se pojavljuje znatno češće i donosi pozamašnu zalihu bodova.
  Neka Umre Svako Ko Mrzi Partizan!
  http://kartanje.forumotion.net/forum.htm

 4. #4
  Zainteresovan član NUSKMP (avatar)
  Učlanjen
  27.04.2009.
  Pol
  muški
  Lokacija
  Moskva
  Poruke
  474
  Reputaciona moć
  35

  Podrazumevano Re: Jamb

  KONTRA JAMB

  Kao i kod većine popularnih društvenih igara,i Jamb ima svoju varijantu,u kojoj je cilj igre obrnut.Sama reč „Kontra“ u nazivu ove igre,otkriva težnju igrača,za osvajanjem,što je moguće manje bodova.
  Igrači ispred sebe imaju identične Tabele (iz klasičnog Jamba),ali svako u njih unosi rezultate protivnika.
  Igrač na svom potezu baci kockice,a posle prvog bacanja,protivnik mu može najaviti šta da igra,naravno,za četvrtu kolonu „Najava“.U tom slučaju,on mu i govori,koje kockice da ostavi,a koje da baca ponovo.
  Ako protivnik ne najavi ništa,igrač nastavlja sa drugim i trećim bacanjem,po svom izboru.Pri tome,on se trudi rapariti eventualne dobijene Figure i iste vrednosti kockica.Na kraju trećeg bacanja, protivnik upisuje rezultat u jedno polje,poštujući sva pravila pisanja iz klasičnog Jamba.
  Igrač koji igra,može posle prvog,ili drugog bacanja reći: „Meni je dosta“ i prekinuti potez.Protivnik i tada upisuje po svom izboru šta može,iz postojeće situacije na talonu.
  Posle izvršenog upisa,igrač koji je pisao baca,a protivnik zapisuje njegov rezultat.
  Kada se ispune sva polja u Tabelama,partija je završena.Igrači menjaju papire.Svako uzima listić sa svojim bacanjima od protivnika i svodi rezultat,a igrač sa manjim zbirom je pobednik.
  Neophodno je imati na umu,da je ova igra predviđena,isključivo za 2 igrača.
  Protivnik mora,ako je teorijski moguće,nešto upisati,a ne precrtavati polja.Precrtava onda,kada ni na koji način ne može ništa pisati.
  „Maximum“ mora uvek,bar za 1 bod,biti veći od „Minimuma“.
  Neka Umre Svako Ko Mrzi Partizan!
  http://kartanje.forumotion.net/forum.htm

 5. #5
  Zainteresovan član NUSKMP (avatar)
  Učlanjen
  27.04.2009.
  Pol
  muški
  Lokacija
  Moskva
  Poruke
  474
  Reputaciona moć
  35

  Podrazumevano Re: Jamb

  DVOSTRUKI JAMB


  Tabela za ovaj Jamb je udvostručena,što znači da postoje po dve kolone „Na Dole“, „Na Gore“,dve „Slobodne“ i dve „Najave“.
  Igrač koji je na potezu,može pisati rezultat u bilo koju kolonu,pri tome poštujući pravila upisivanja „Na Dole“, „Na Gore“,ili „Najava“.Kada igrač nešto najavi,tek posle izvedenog bacanja odlučuje,u koju će od dve kolone pisatai rezultat.

  Neka Umre Svako Ko Mrzi Partizan!
  http://kartanje.forumotion.net/forum.htm

 6. #6
  Ističe se
  Učlanjen
  22.04.2007.
  Pol
  muški
  Lokacija
  Nis
  Poruke
  2.919
  Reputaciona moć
  127

  Podrazumevano Re: Jamb

  Slažem se da je yamb lepa yabavna igra ya ubijanje slobodnog vremena. Evo vam jedan link ka ONLINE JAMB
  Molite se Hristu da stalno pada kisa i da opere bojne otrove iz kemtrejlsa

 7. #7
  Početnik
  Učlanjen
  09.03.2010.
  Pol
  ženski
  Poruke
  5
  Reputaciona moć
  0

  Podrazumevano Re: Jamb

  Mene zanima da li neko zna gde se održavaju zvanični turniri u jambu u Moravičkom okrugu?

Slične teme

 1. Internet Jamb Klub 2008
  Autor peca69 u forumu Video igre
  Odgovora: 0
  Poslednja poruka: 22.08.2008., 23:15
 2. Internet Jamb Klub
  Autor drstankovic u forumu Video igre
  Odgovora: 0
  Poslednja poruka: 19.06.2006., 09:35

Pravila za slanje poruka

 • Ne možete kreirati novu temu
 • Ne možete poslati odgovor
 • Ne možete dodati priloge
 • Ne možete prepraviti svoju poruku
 •