Pre nekoliko godina, često sam slušala radio Osijek.
Posebno sam volela jednu kontakt emisiju, koja je išla predveče... negde oko 19h. Vodio ju je par voditelja (s vremenom se, nažalost, promenio). Ne sećam se imena emisije. Ali, obožavala sam je.

... Već dugo, ne uspevam da "uhvatim" frekvenciju radio Osijeka. Sluša li ko ovaj radio, i zna li frekvencije za teritoriju Srbije? (Ja sam, konkretno, iz Novog Sada). Na sajtu radija, ne pronalazim podatke o frekvencijama... Vidim da postoji mogućnost slušanja sa neta, ali, nekako nemam tu naviku.