Ranije sam mogao da importujem slike u PREMIERU 6.0 i tako zajedno sa video klipom radim na montazi. U zadnje vreme slike ne mogu da ubacujem. Zasto?