Suđenje Florans Artman optuženoj za nepoštovanje suda, okončano je danas pred Haškim tribunalom zahtevom tužioca da Artmanova bude osuđena na novčanu kaznu i predlogom branioca da ona bude oslobođena

U završnoj reči, tužilac Brus Makfarlejn tvrdio je da je dokazao da je Artmanova namerno objavila dve poverljive odluke žalbenog veća Tribunala i hotimično ometala sprovođenje pravde. Makfarlejn je kao "primerenu" predložio novčanu kaznu između 7.000 i 15.000 evra.
Nasuprot tome, branilac Karim Kan tvrdio je da navodi optužnice nisu dokazani, a da bi osuđujuća presuda Artmanovoj imala poražavajući učinak na "slobodu izražavanja i prava žrtava".
Odbrana je stoga zatražila da Artmanova bude oslobođena.

http://www.blic.rs/hronika.php?id=100100


sto bre nije pobijala svedoke kao Haradinaj