Izvod iz knjige „Sport, kapitalizam, destrukcija“, Ljubodrag Simonović

„Lorka“, Beograd, 1995. E-mail: comrade@sezampro.yuOva adresa je zaštićena od robota. Potreban vam je Java-skripta da bi ste je videli.

Građanski teoretičari pod "nasiljem u sportu" podrazumevaju ono ponašanje koje prekoračuje pravilima utvrđene granice "sportske borbe". Tako, na primer, nije nasilje ukoliko bokser, "na propisan način", udarcem u glavu usmrti svog protivnika, ali je nasilje ukoliko ga nogom udari u zadnjicu. U prvom slučaju, biće proglašen "šampionom"; u drugom, biće diskvalifikovan. Očigledno se radi o pozitivističkoj (lojalističkoj), a ne o humanističkoj odredbi nasilja. Nasilje nije ono ponašanje koje ugrožava čoveka, nego uspostavljeni poredak.

Sport je institucionalizovano nasilje i kao takav obračun sa osnovnim ljudskim pravima, pre svega sa pravom na život. U njemu ne samo da je legalizovano pravo na ubijanje, već ono postaje najviši vrednosni izazov za čoveka. Mogućnost da se ubije i mogućnost da se izgubi život polazna je osnova za dokazivanje "čojstva". U sportu je do krajnjih konsekvenci ostvaren vladajući princip življenja u kapitalizmu, "čovek je čoveku vuk", i to pod oreolom "viteštva" kojim se zverskoj borbi za mesto pod suncem nastoji pribaviti "kulturni" legitimitet. Toliko isticani i hvaljeni fair-play se ne temelji na poštova nju čoveka, njegovih osnovnih i neotuđivih ljudskih i građanskih prava, već na poštovanju uspostav ljenog poretka u kome je čovek sveden na zver, a ljudska zajednica na zverinjak. Otuda je za Kubertena, Huizingu, Dima i druge građanske teoretičare, ubistvo čoveka, svedenog na "protivnika", "kulturni čin" ukoliko se izvede uz poštovanje vladajućih pravila ponašanja. Do kakvog besmisla vodi ovakvo shvatanje pokazuje i njihov odnos prema ratu koji, ukoliko se poštuje određena (zadata) forma, postaje "igra" i kao takva najviši kulturni izazov. Dodamo li tome da oni pod igrom podrazumevaju "zadovoljstvo" i "bezbrižnost", dobićemo celovitu sliku kako o patologiji aristokratije, tako i o patologiji buržoazije, naslednika "viteškog" pogleda na svet.

Kompletan tekst http://www.borenje.info/baza-znanja/razno/sport-i-nasilje.html