Islamistički teroristi u jugoslavenskoj „Službi državne bezbednosti“ (SDB)
U tom kontekstu potrebno je sagledati i činjenicu da upravo između 1970.-ih i 1980.-ih godina, značajan broj islamista koji su u BiH došli kao „studenti“ iz arapskih zemalja, postaju registrirani suradnici jugoslavenskih tajnih služba. Bila je to svojevrsna legalizacija veze bosanskohercegovačkih muslimana sa ekstremistima i terorističkim grupama sa Srednjeg Istoka. Primanjem islamističkih ekstremista u jugoslavensku „Službu državne bezbednosti“ došlo je do svojevrsne institucionalizacije terorizma u komunističkoj Jugoslaviji, koja je pružala brojne logističke usluge terorističkim organizacijama i pojedincima u arapskim zemljama. Suradnja formalizirana primanjem terorista u „Službu državne bezbednosti“, nastavljena je slanjem visoko školovanih oficira bivše JNA i jugoslavenskih obavještajnih oficira koji su obučavali i školovali teroriste u nizu arapskih zemalja. Tako je dugogodišnji suradnik Jasera Arafata i čovjek koji je ustrojio Arafatovu obavještajnu službu i osobnu stražu bio školovani i provjereni major bivše JNA I.R.
Tako su se jugoslavenske tajne službe pretvorile u jedan od glavnih logističkih centara u Europi za tajne islamističke terorističke organizacije, a komunistička Jugoslavija, posebno BiH, bila je „sigurna zona“ za međunarodne teroriste.
Spregu islamista i jugoslavenskih tajnih služba dokazuju i kartoni za evidenciju operativnih suradnika bivše „Službe državne bezbednosti“ (SDB) u BiH, u kojima su evidentirani ekstremisti koji su u BiH došli iz arapskih zemalja, sa službenim razlogom boravka: „na studiju“.
Tako su se u suradničkim kartonima SDB-a BiH našli: Nihad Abdel Rahman Alla Mirdi, suradnik sa pseudonimom „Pesmarg“, rođen u Al Tamimu, Irak, državljanin Iraka, nastanjen u Livanjskoj 27, u Sarajevu, student Poljoprivrednog fakulteta u Sarajevu.
Zatim, Tahseen Al Eboodi, suradnik sa pseudonimom „Nisan“, rođen u mjestu Alamara, provincija Misan, Irak, državljanin Iraka, nastanjen u Banja Luci, Fadila Maglajlića 37a, student Tehnološkog fakulteta u Banja Luci.
Kao suradnik SDB-a registriran je i Tallal Aliwi, suradnik sa pseudonimom „Basra“, rođen u Bagdadu, Irak, državljanin Iraka, nastanjen u studentskom domu „Index“ u Mostaru, student Mašinskog fakulteta u Mostaru.
Uveden u suradnički karton SDB-a bio je i Mohamad Ibrahim Shehadeh Ahmad Asheesh, suradnik sa pseudonimom „Hani“, rođen u Jordanu, državljanin Jordana, nastanjen u studentskom domu „Bratstvo i jedinstvo“ u Sarajevu, student Građevinskog fakulteta u Sarajevu.
Suradnik SDB-a BiH bio je i Mazen Abdel Karim, suradnik pod pseudonimom „Kamil“, rođen u Saitu, u Jordanu, državljanin Jordana, nastanjen u Osmog dalmatinskog korpusa 174, u Mostaru, student Mašinskog fakulteta u Mostaru.
Registriran u suradničkim kartonima SDB-a bio je i Muhamed Najeb Sulaiman Al Ali Al Kofahi, suradnik pod pseudonimom „Esved“, rođen u Irbidu, u Jordanu, državljanin Jordana, nastanjen u Tuzlanskoj 8, Sarajevo, kod Joze Brkića, student Poljoprivrednog fakulteta u Sarajevu.
Suradnik SDB-a bio je i Sami Abdulah Mohd Jawad, suradnik pod pseudonimom „Aladin“, rođen u Amanu, u Jordanu, državljanin Jordana, nastanjen u Tuzli, student Tehnološkog fakulteta.Potom, Suleiman Ahmad, suradnik pod pseudonimom „Gari“, rođen u Wadi Mouru, u Jordanu, državljanin Jordana, nastanjen u Djikovina 44, u Mostaru, student Mašinaskog fakulteta u Mostaru.
Kao suradnik u kartoteci SDB-a bio je uveden i Mohamed Baker Ahmed, suradnik pod pseudonimom „Burazer“, rođen u Jeruzalemu, Izrael, državljanin Jordana, po narodnosti Palestinac, nastanjen u Miladije bb, u Tuzli, Student Elektrotehničkog fakulteta u Tuzli.
Zatim, Mohamed Salih Assaf, suradnik pod pseudonimom „Krater“, rođen u Nablusu, državljanin Jordana, po narodnosti Palestinac, nastanjen u studenstkom domu „Index“ u Mostaru, upisan kao student.
Suradnik SDB-a BiH bio je i Al Daher Abdulah, suradnik pod pseudonimom „Rijad“, rođen u Homsu, u Siriji, državljanin Sirije, nastanjen u Ispod Budakovića 17a, Sarajevo, student Fakulteta političkih nauka u Sarajevu, zaposlenik Generalnog konzulata Libijske Džemahirije.
Sve ovako registrirane suradnike na vezi je držao operativni centar SDB-a u Mostaru, a za kontakte sa suradnicima bio je zadužen operativac SDB-a Ahmed Šaran, koji je svoja izvješća podnosio načelniku odjeljenja „03“, Bori Djurici. Registracije ovih suradnika odobravao je načelnik centra SDB-a u Mostaru, Stipe Grizelj.
Islamizacija BiH – komunistički projekt
[CENTER]Iz Izvješća američkih kongresnika o organiziranju militantnih islamista u BiH, još u vrijeme komunističke Jugoslavije, može se zaključiti kako je „uvoz“ terorista u BiH započeo još po komunističkom projektu, u suradnji Josipa Broza Tita sa mnogim islamističkim, ekstremističkim organizacijama, pokretima i tajnim terorističkim organizacijama.
„Štoviše osmadesetih godina izrazito je porastao broj džamija u cijeloj BiH kao posljedica islamskog preporoda. Sve je više lokalne mladeži odlazilo na više islamske studije na Srednjem Istoku ... pa je škole za radikalne mule pohađalo oko 250 Bosanaca godišnje. Tako su već početkom osamdesetih godina beogradske vlasti bile svjesne „sve veće militantnosti“ muslimanskog stanovništva i njihovih sve jačih veza s radikalnim arapskim državama. Beograd je uvidio da je muslimanska mladež postavši bazom za „muslimanske teroriste“ koji su djelovali protiv Zapada – uvučena u suradnju s arapskim teroristima i oponašanje tih terorista ... Treba obratiti pažnju na činjenicu da su ove i druge nove islamske terorističke aktivnosti primale pomoć sa Srednjeg Istoka, osobito od palestinskih organizacija ... U međuvremenu se mislimanska mladež Bosne i Hercegovine upoznala s islamskim terorizmom ... Mnogi islamski teroristi uspostavili su vezu s lokalnim muslimanskim zajednicama i počeli aktivno vrbovati ljsedbenike iz njihovih redova ...“, stoji u Izvješću Republikanske istražne komisije Kongresa SAD-a, od 3. rujna 1992. godine. Prema istom Izvješću već su se „1991. godine pojačale pripreme za terorističke aktivnosti tajnih sunitskih islamskih organizacija“, s područja bivše SFRJ, prema Europi
.


Izvješće Republikanske istražne komisije Kongresa SAD-a možete pročitati ovdje.