Kako da prebacim text filma na televizor.Imam ATI9600 TV+DIGITAL IZLAZ.