Savremena priča o ljubavi, prijateljstvu, Beogradu, Bogu, drogi, sektama, nama... sve spakovano u 36 dana.


Knjiga u prodaji @ bookstore ΠΛΑΤΩ