kako iz opere da brisem temp.int.files i kukije ali direktno kao u eksploreru ? (ono int. option...)