Odgovorna devojka sa iskustvom bi radila u pet shopu u Beogradu.