Ko zeli da raspravlja i iznosi mislenje o Vizantiji, njenoj politici, uredjenju, obicajima, kulturi itd moze da poseti novoformiranu drustvenu grupu Vizantija.