koji su povlasceni od telekoma kad njima ne postavljaju pupinove kalemove?