Лидер Српске напредне странке Томислав Николић сматра да би се смањењем буџетских средстава за финансирање рада политичких странака за 20 одсто годишње уштедело и до три милиона евра. Николић је парламенту предао предлог за измену Закона о финансирању странака који предвиђа да се проценат издвајања за партије из буџета умањи са 0,15 на 0,12 одсто буџета. У складу са тим, свакој партији треба да се за по 20 одсто умање уплате. По његовој процени, то би требало држави да уштеди око три милиона евра.

На основу података које је нам је доставило Министарство финансија, а који се односе на уплате партијама за јануар ове године, на рачуне 20 парламентарних странака уплаћено је укупно нешто мало више од 55 милиона динара. То би значило да ће за 12 месеци бити издвојено нешто више од 660 милиона динара, односно готово седам милиона евра. Уколико би се овај износ умањио за 20 одсто, држава би на годишњем нивоу, по Закону о буџету који је сада на снази, уштедела око 1,4 милиона евра.

По члану 4. закона о финансирању политичких партија из 2003. године новац из буџета за своје редовне активности добијају странке које су на изборима ушле у парламент Србије, односно у локалне скупштине и то у износу од 0,15 одсто буџета Републике Србије, односно 0,1 одсто буџета покрајине и 0,1 одсто буџета локалне самоуправе.

Овај новац се распоређује тако што се 30 одсто укупног износа дели подједнако свим странкама које имају представнике у скупштинама, док се преосталих 70 одсто дели сразмерно броју посланика или одборника. Странкама се новац уплаћује месечно.

Износ новца које партије добијају из буџета узима се у обзир при утврђивању укупних средстава која странке троше за свој редован рад. Закон предвиђа да свота која се добија из приватних извора, осим чланарине, „у једној календарској години може износити до сто одсто средстава која политичка странка добија из буџета Републике Србије”. Странке које се не финансирају из буџета не смеју у једној календарској години прећи износ од пет одсто укупних средстава намењених буџетском финансирању странака.
http://www.politika.rs/rubrike/Politika/Strankama-iz-budzeta-sedam-miliona-evra-godishnje.sr.html

zasluzuju svaku paru!