Boris Tadić kaže da je dobro što odlični studenti medicine,doktori medicine upisuju srednje medicinske škole.Kaže da oni rade na sebi.Znači li to da će kad on zavši mandat Predsednika da upiše gimnaziju da bi poradio na sebi.