http://www.militarium.eu/article.aspx?ID=1603 EADS je završio izgradnju centra koji je po veličini i tehnološkim performansama sličan Pentagonu u SAD-u,izgradnja tog centra i njegove infrastrukture je koštala 70milijuna € a to je tek početak večeg projekta koji treba biti završen 2010.Sa ovim projektom Francuska dokazuje Europi da je spremna da bude glavna u obrani europe i europskog krila NATO-a.Sa ovim centrom i PSP sistemom Francuska je kompatibilna da vrši mrežne operacije alijanse u OHQ-u i ciljeve prema standardima za obranu Europske unije.